Tài liệu hướng dẫn lập trình C++ cho người mới bắt đầu

tai-lieu-huong-dan-lap-trinh-c-cho-nguoi-moi-bat-dau

C++ là một loại ngôn ngữ lập trình đa năng như một phần mở rộng của ngôn ngữ lập trình C. C++ hiện đại có các tính năng: lập trình tổng quát, lập trình hướng đối tượng, lập trình thủ tục, ngôn ngữ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh, dữ liệu trừu tượng, và lập trình đa hình, ngoài ra còn có thêm các tính năng, công cụ để thao tác với bộ nhớ cấp thấp.

C++ được thiết kế hướng tới lập trình hệ thống máy tính và phần mềm nhúng trên các mạch vi xử lý, bao gồm cả hệ thống có tài nguyên hạn chế và tài nguyên khổng lồ, với ưu điểm vượt trội về hiệu suất, hiệu quả và tính linh hoạt cao. C++ hầu hết được thực thi dưới dạng là một ngôn ngữ biên dịch, có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau như Windows, Mac OS, Linux, các phiên bản Unix.

Tài liệu hướng dẫn lập trình C++ cho người mới bắt đầu sẽ giúp bạn hiểu được khái niệm, nội dung và cách lập trình ngôn ngữ C++

Chương 1 Starting with C++: Giải thích các tệp được sử dụng để viết ứng dụng C++, các phần phụ thuộc của tệp và những kiến ​​thức cơ bản về quản lý dự án C++.

Chương 2, Understanding Language Features: Bao gồm các câu lệnh và biểu thức C++, hằng, biến, toán tử và cách kiểm soát luồng thực thi trong ứng dụng

Chương 3, Exploring C++ Types: Mô tả các loại tích hợp C++, các loại tổng hợp, bí danh loại, danh sách khởi tạo và chuyển đổi giữa các loại.

Chương 4, Working with Memory, Arrays, and Pointers: Bao gồm cách phân bổ và sử dụng bộ nhớ trong các ứng dụng C++, cách sử dụng mảng dựng sẵn, vai trò của tham chiếu C++ và cách sử dụng con trỏ C++ để truy cập bộ nhớ.

Chương 5, Using Functions: Giải thích cách xác định hàm, cách truyền tham số theo tham chiếu và giá trị phụ bằng cách sử dụng số lượng tham số thay đổi, tạo và sử dụng con trỏ tới hàm cũng như xác định hàm mẫu và toán tử quá tải.

Chương 6: Classes: Mô tả cách xác định các kiểu mới thông qua các lớp và các hàm đặc biệt khác nhau được sử dụng trong một lớp, cách khởi tạo một lớp như một đối tượng và cách hủy chúng cũng như cách truy cập các đối tượng thông qua con trỏ và cách viết các lớp mẫu.

Chương 7, Introduction to Object-Orientated Programming: Giải thích tính kế thừa và thành phần cũng như cách điều này ảnh hưởng đến việc sử dụng con trỏ và tham chiếu đến đối tượng cũng như cấp độ truy cập của các thành viên lớp cũng như cách chúng ảnh hưởng đến các thành viên được kế thừa. Chương này cũng giải thích tính đa hình thông qua các phương thức ảo và lập trình kế thừa thông qua các lớp trừu tượng.

Chương 8, Using Standard Library Containers: Bao gồm tất cả các lớp bộ chứa Thư viện chuẩn C++ và cách sử dụng chúng với các trình vòng lặp cũng như các thuật toán tiêu chuẩn để bạn có thể thao tác dữ liệu trong các bộ chứa.

Chương 9, Using Strings: Mô tả các tính năng của lớp chuỗi C++ tiêu chuẩn, chuyển đổi giữa dữ liệu số và chuỗi, quốc tế hóa chuỗi và sử dụng các biểu thức chính quy để tìm kiếm và thao tác với chuỗi.

Chương 10, Diagnostics and Debugging: Giải thích cách chuẩn bị mã của bạn để cung cấp chẩn đoán và cho phép gỡ lỗi, cách các ứng dụng bị chấm dứt đột ngột cũng như cách sử dụng các ngoại lệ C++.


Để tải về tài liệu miễn phí này và tận hưởng nguồn tài nguyên quý báu này, bạn có thể truy cập trang web Devwork.vn và khám phá thêm nhiều tài liệu và tài nguyên hữu ích khác cho việc phát triển phần mềm.

Tải tài liệu
Devwork
Devwork - Nền tảng tuyển dụng kỹ sư IT số 1 Việt Nam.
Devwork dùng sức mạnh của công nghệ nhằm giúp các lập trình viên dễ dàng kết nối đến Nhà tuyển dụng IT.
Hàng nghìn việc làm và đội ngũ tư vấn viên lên đến 20.000 nhằm hỗ trợ Lập trình viên tư vấn về sự nghiệp cũng như môi trường làm việc phù hợp nhất.

Tag Cloud:

Danh sách tài liệu cùng lĩnh vực

Việc làm tại Devwork

khám phá các cơ hội việc làm tại Devwork Xem thêm

Fullstack Developer Remote_HCN

 • 30-40 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

QA Automation Test-Hybrid

 • 15-25 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Remote_Fullstack (PHP, ReactJS)

 • 25-30 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Brse

 • 50-70 triệu
 • Tokyo

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Java Senior Hybrid

 • 20-30 triệu
 • Hồ Chí Minh

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Junior Java

 • 10-20 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

C#, ASP.NET Developer

 • 25-35 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

JAVA DEVELOPER

 • 25-35 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

PHP DEVELOPER (LARAVEL)

 • 20-30 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Java Senior Remote

 • 20-25 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

.Net onsite Cầu Giấy

 • 15-20 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem