Bạn là

HR Freelance

Với tài khoản HR Freelance bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền bằng cách giới thiệu ứng viên đến những công việc phù hợp.


Đăng ký ngay
Bạn là

Nhà tuyển dụng

Bắt đầu đăng tin tuyển dụng nhận cơ hội giới thiệu ứng viên phù hợp từ chuyên viên tuyển dụng freelance của chúng tôi.


Đăng ký ngay