Tìm kiếm cơ hội nhận thưởng

Gợi ý việc làm theo chuyên môn:
LaravelJavaNodeJSReactJSVueJS

Chúng tôi có 32 việc làm phù hợp, với rất nhiều cơ hội nhận bonus hấp dẫn.

Hiển thị 20/32 kết quả tìm kiếm.

Java Lead (Remote)

 • 30-40 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

7,500,000đ

Tiền thưởng

10,000,000đ

Tiền thưởng

10,000,000đ

Tiền thưởng

5,000,000đ

Java Developer

 • 10-20 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

5,000,000đ

TechLead

 • 40-60 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

32,000,000đ

Tiền thưởng

7,500,000đ

JAVA LEAD

 • 40-50 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

16,000,000đ

SENIOR JAVA DEVELOPER

 • 30-35 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

15,000,000đ

JAVA DEVELOPER [Onsite]

 • 15-25 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

7,500,000đ

JAVA WEB DEVELOPER

 • 20-30 triệu
 • Hồ Chí Minh

Tiền thưởng

6,000,000đ

Backend Developer

 • 15-25 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

7,500,000đ