Tìm kiếm cơ hội nhận thưởng

Gợi ý việc làm theo chuyên môn:
LaravelJavaNodeJSReactJSVueJS

12 cơ hội nhận bonus hấp dẫn khi ứng tuyển, giới thiệu ứng viên.

Hiển thị 12/12 kết quả tìm kiếm.

REMOTE JAVA DEV

 • 20-30 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

[OSAKA] Middle/Senior Developer [400-800Man]

 • 60-80 triệu
 • Osaka
Chúng tôi sẽ chỉ định bạn vào các ngành và dự án (phát triển) theo giai đoạn khác nhau theo các kỹ năng kỹ thuật và kinh nghiệm được trau dồi với tư cách là kỹ sư hệ thống, lập trình viên và tester * Trong tương lai, bạn sẽ được kỳ vọng sẽ phát triển với mục tiêu thăng tiến nghề nghiệp lên một quy trình cấp cao hơn. ~Ví dụ dự án~ ・Phát triển/kiểm tra các dự án trong ngành xây dựng/IoT (Java, Javascript, Azure) ・Phát triển ứng dụng liên quan đến Nhà sản xuất/thanh toán điện tử (Java, Android) ・Phát triển cho các hãng viễn thông lớn trong ngành viễn thông (Python, AWS, Aurora) ・Phát triển agile trong sản xuất/dịch vụ web (PHP, Laravel, AWS) ・Phát triển các trang web bảo hiểm phi nhân thọ/EC site (Javacript, React, Redux) ・Phát triển hệ thống cho ngành hàng không/viện nghiên cứu (Java, Spring) ・Phát triển hệ thống xúc tiến kinh doanh/nhà ở (Java, Oracle, Spring, Eeblogic) ・Phát triển hệ thống cơ khí/sản phẩm (C#, Windows) ・Phát triển bệnh viện/hệ thống hồ sơ y tế điện tử (VB.net, Oracle, Windows) ・Migration hệ thống sản xuất/kế toán (PL/1, Java)

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Senior Java&Kotlin Backend

 • 30-50 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

JUNIOR DEVELOPER [TOKYO]

 • 40-60 triệu
 • Tokyo
Cùng với kiến thức ngành, kỹ năng kỹ thuật và kinh nghiệm mà chúng tôi đã trau dồi với tư cách là kỹ sư hệ thống và lập trình viên, Chúng tôi sẽ chỉ định các dự án trong các ngành và giai đoạn khác nhau. * Trong tương lai, bạn sẽ được kỳ vọng sẽ phát triển với mục tiêu thăng tiến sự nghiệp của mình lên các quy trình cao hơn. ~Ví dụ dự án~ ・Phát triển hệ thống cốt lõi cho công ty bất động sản (Java/Spring/React/PostgreSQL/AWS) ・Phát triển hệ thống quản lý bán hàng cho công ty bảo hiểm (Python/Django/JavaScript/MySQL) ・Lập kế hoạch và phát triển trang web EC cho ngành bảo hiểm phi nhân thọ (PHP/Laravel/MySQL) ・Thử nghiệm trình diễn và phát triển nền tảng IoT (Java/Spring/Vue.JS/PostgreSQL/Azure) ・Phân tích dữ liệu bằng AI (Python)

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Middle/Senior Developer [Tokyo] [400-800Man]

 • 60-80 triệu
 • Tokyo
Với tư cách là kỹ sư hệ thống hoặc lập trình viên, chúng tôi sẽ chỉ định bạn tham gia các dự án trong các ngành và giai đoạn khác nhau tùy theo kiến thức ngành, kỹ năng kỹ thuật và kinh nghiệm của bạn. ~Ví dụ dự án~ ・Phát triển hệ thống cốt lõi cho công ty bất động sản (Java/Spring/React/PostgreSQL/AWS) ・Phát triển hệ thống quản lý bán hàng cho công ty bảo hiểm (Python/Django/JavaScript/MySQL) ・Lập kế hoạch và phát triển trang web EC cho ngành bảo hiểm phi nhân thọ (PHP/Laravel/MySQL) ・Thử nghiệm và phát triển platform IoT (Java/Spring/Vue.JS/PostgreSQL/Azure) ・Phân tích dữ liệu bằng AI (Python)

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

UNT Fullstack Java/Reactjs (onsite Tân Bình)

 • 20-30 triệu
 • Hồ Chí Minh
Nhận yêu cầu, điều tra và đề xuất giải pháp, phân tích và thiết kế phần mềm. Lập trình các chức năng cho ứng dụng. Tích hợp giải pháp lưu trữ dữ liệu. Đảm bảo hiệu suất, chất lượng và khả năng đáp ứng tốt nhất có thể của các ứng dụng. Xác định các tắc nghẽn và lỗi, đồng thời đưa ra các giải pháp để giảm thiểu và giải quyết các vấn đề này. Giúp duy trì chất lượng mã, tổ chức và tự động hóa. Đóng góp trong tất cả các giai đoạn của vòng đời phát triển.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Brse onsite Fukuoka

 • 60-80 triệu
 • Fukuoka
Dự án xây dựng mới hệ thống yêu cầu bồi thường (Guidewire ClaimCenter) cho một công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn. Chịu trách nhiệm điều phối các yêu cầu với bộ phận người dùng, nghiên cứu, phát triển (thiết kế cơ bản, thiết kế chi tiết), thử nghiệm và phát hành. ◎Kỹ năng cần thiết ・Có kinh nghiệm thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh yêu cầu bồi thường ・Có kinh nghiệm thiết kế, phát triển và thử nghiệm hệ thống mở (java, v.v.) (3 năm trở lên) ・Có kinh nghiệm điều phối các yêu cầu với bộ phận người dùng (bảo hiểm)

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

UNT Java Developer (onsite Tân Bình)

 • 15-25 triệu
 • Hồ Chí Minh
– Tham gia phát triển các dự án với khách hàng; – Tham gia lập trình, xây dựng các chức năng/giải pháp đáp ứng yêu cầu của dự án; – Tham gia phát triển các sản phẩm nền tảng của Công ty; – Triển khai phần mềm tại địa điểm khách hàng; – Xử lý lỗi trước và trong quá trình chuyển giao cho khách hàng; – Hỗ trợ xây dựng tài liệu dự án; – Nghiên cứu các công nghệ mới áp dụng cho các dự án của công ty.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem