Tìm kiếm cơ hội nhận thưởng

Gợi ý việc làm theo chuyên môn:
LaravelJavaNodeJSReactJSVueJS

4 cơ hội nhận bonus hấp dẫn khi ứng tuyển, giới thiệu ứng viên.

Hiển thị 4/4 kết quả tìm kiếm.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Full-Stack Developer (ReactJS/VueJS/ASP.NET)

  • 15-20 triệu
  • Hồ Chí Minh
Trách nhiệm công việc: Phát triển và tối ưu hệ thống: Phối hợp với bộ phận UI/UX Design để tối ưu UI/UX cho website, phát triển API Chủ động đưa ra yêu cầu cho team để hỗ trợ hoàn thành công việc đã được giao. Chủ động nghiên cứu công nghệ mới đưa ra giải pháp áp dụng vào các dự án sản phẩm của công ty. Tiếp nhận yêu cầu từ phía End-user và trình bày lại với team đưa ra phương án đáp ứng nhu cầu. Tối ưu các dự án sản phẩm đang phát triển của công ty. Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của team.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem