Tìm kiếm cơ hội nhận thưởng

Gợi ý việc làm theo chuyên môn:
LaravelJavaNodeJSReactJSVueJS

16 cơ hội nhận bonus hấp dẫn khi ứng tuyển, giới thiệu ứng viên.

Hiển thị 16/16 kết quả tìm kiếm.

REMOTE FULLSTACK

 • 20-30 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

QS Fullstack Python Django (remote)

 • 20-30 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

[OSAKA] Middle/Senior Developer [400-800Man]

 • 60-80 triệu
 • Osaka
Chúng tôi sẽ chỉ định bạn vào các ngành và dự án (phát triển) theo giai đoạn khác nhau theo các kỹ năng kỹ thuật và kinh nghiệm được trau dồi với tư cách là kỹ sư hệ thống, lập trình viên và tester * Trong tương lai, bạn sẽ được kỳ vọng sẽ phát triển với mục tiêu thăng tiến nghề nghiệp lên một quy trình cấp cao hơn. ~Ví dụ dự án~ ・Phát triển/kiểm tra các dự án trong ngành xây dựng/IoT (Java, Javascript, Azure) ・Phát triển ứng dụng liên quan đến Nhà sản xuất/thanh toán điện tử (Java, Android) ・Phát triển cho các hãng viễn thông lớn trong ngành viễn thông (Python, AWS, Aurora) ・Phát triển agile trong sản xuất/dịch vụ web (PHP, Laravel, AWS) ・Phát triển các trang web bảo hiểm phi nhân thọ/EC site (Javacript, React, Redux) ・Phát triển hệ thống cho ngành hàng không/viện nghiên cứu (Java, Spring) ・Phát triển hệ thống xúc tiến kinh doanh/nhà ở (Java, Oracle, Spring, Eeblogic) ・Phát triển hệ thống cơ khí/sản phẩm (C#, Windows) ・Phát triển bệnh viện/hệ thống hồ sơ y tế điện tử (VB.net, Oracle, Windows) ・Migration hệ thống sản xuất/kế toán (PL/1, Java)

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Senior Reactjs (remote)

 • 25-45 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

JUNIOR DEVELOPER [TOKYO]

 • 40-60 triệu
 • Tokyo
Cùng với kiến thức ngành, kỹ năng kỹ thuật và kinh nghiệm mà chúng tôi đã trau dồi với tư cách là kỹ sư hệ thống và lập trình viên, Chúng tôi sẽ chỉ định các dự án trong các ngành và giai đoạn khác nhau. * Trong tương lai, bạn sẽ được kỳ vọng sẽ phát triển với mục tiêu thăng tiến sự nghiệp của mình lên các quy trình cao hơn. ~Ví dụ dự án~ ・Phát triển hệ thống cốt lõi cho công ty bất động sản (Java/Spring/React/PostgreSQL/AWS) ・Phát triển hệ thống quản lý bán hàng cho công ty bảo hiểm (Python/Django/JavaScript/MySQL) ・Lập kế hoạch và phát triển trang web EC cho ngành bảo hiểm phi nhân thọ (PHP/Laravel/MySQL) ・Thử nghiệm trình diễn và phát triển nền tảng IoT (Java/Spring/Vue.JS/PostgreSQL/Azure) ・Phân tích dữ liệu bằng AI (Python)

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Senior Software Engineer upto 1000Man

 • 60-80 triệu
 • Tokyo
• Làm việc trực tiếp với Product Owners, Scrum Master và khách hàng để làm rõ các yêu cầu. • Hoạt động độc lập để phát triển, cấu hình, coding và test các chương trình có phạm vi và độ phức tạp khác nhau. • Trình bày tất cả công việc trong các buổi review thiết kế và review code, đồng thời có thể trình bày rõ ràng các quyết định hỗ trợ đã đưa ra và các hành động đã thực hiện. • Support các thành viên khác trong nhóm để giải quyết vấn đề. • Cung cấp thông tin đầu vào liên quan đến thiết kế kỹ thuật của các ứng dụng/hệ thống và kiến trúc mới. • Góp phần phân tích để thiết lập các cải tiến cho các hệ thống cũ nhằm tăng tính ổn định và tính khả dụng. • Góp phần phân tích tính khả thi cho các hệ thống mới. • Đóng góp vào việc phát triển các kế hoạch, đưa ra các ước tính, xác định các mốc quan trọng và nêu ra các vấn đề quan trọng như hạn chế kỹ thuật hoặc nhu cầu tài nguyên và đề xuất các giải pháp thay thế. • Luôn cập nhật về nhu cầu kinh doanh thay đổi đối với khu vực được hỗ trợ và tác động tiếp theo đối với các ứng dụng. • Phản hồi các sự cố của người dùng, bao gồm các sự cố do các member của team IT báo cáo. • Làm việc trực tiếp với khách hàng trong việc xác định các yêu cầu ứng dụng mới và giải quyết các vấn đề của dự án, nếu phù hợp. • Có thể đại diện cho ban lãnh đạo trong các cuộc họp với khách hàng • Lựa chọn các quy trình hoặc phương pháp làm việc phù hợp để giải quyết các thách thức kỹ thuật, phù hợp với các tiêu chuẩn và chính sách phù hợp. Số vòng phỏng vấn: 1-2 vòng

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Full Stack Engineer [Tokyo] upto 1000Man

 • 60-80 triệu
 • Tokyo
Tham gia vào các giai đoạn thiết kế, phát triển và thử nghiệm để phát triển hệ thống trong việc số hóa các hệ thống hiện có và giới thiệu các dịch vụ mới. • Cải tiến chức năng, thiết kế và phát triển chức năng mới với sự cộng tác của nhóm POD (scrum master, nhà thiết kế, kiến ​​trúc sư, v.v.)

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

UNT Fullstack Java/Reactjs (onsite Tân Bình)

 • 20-30 triệu
 • Hồ Chí Minh
Nhận yêu cầu, điều tra và đề xuất giải pháp, phân tích và thiết kế phần mềm. Lập trình các chức năng cho ứng dụng. Tích hợp giải pháp lưu trữ dữ liệu. Đảm bảo hiệu suất, chất lượng và khả năng đáp ứng tốt nhất có thể của các ứng dụng. Xác định các tắc nghẽn và lỗi, đồng thời đưa ra các giải pháp để giảm thiểu và giải quyết các vấn đề này. Giúp duy trì chất lượng mã, tổ chức và tự động hóa. Đóng góp trong tất cả các giai đoạn của vòng đời phát triển.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

TypeScript Remote ( Tiếng Nhật N2)

 • 25-30 triệu
 • Tất cả địa điểm
Nội dung] Phát triển SaaS có thể tự do tạo giao diện với khách hàng, chẳng hạn như đơn bảo hiểm và yêu cầu bồi thường Nó không chỉ đáng để thay đổi ngành như Vertical SaaS, mà nó còn là một sản phẩm có những thách thức về kỹ thuật => Tuyển ứng viên đang ở Việt NAM

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Software Engineer [ 2 năm kinh nghiệm skill bất ky]

 • 40-60 triệu
 • Tokyo
Phát triển app mobile hoặc phát triển hệ thống web với vai trò là kỹ sư phát triển phần mềm. ・ Thiết kế màn hình hệ thống web, thiết kế DB, phát triển, thử nghiệm ・ Thiết kế màn hình app Smartphone, thiết kế DB, phát triển, thử nghiệm ・ Phát triển các hệ thống sử dụng AI ・ Phát triển hệ thống sử dụng Blockchain ・ Phát triển app liên kết với Smart watch ・ Phát triển các app hướng tới người tiêu dùng, v.v. - Làm việc trực tiếp cho công ty Nhật ( Khách hàng của Devwork) - Sẽ làm việc tại Sapporo 1-2 năm đầu ( đào tạo nghiệp vụ sau đó sẽ về Tokyo/osaka tuỳ mong muốn của nhân sự)

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Full-Stack Developer (ReactJS/VueJS/ASP.NET)

 • 15-20 triệu
 • Hồ Chí Minh
Trách nhiệm công việc: Phát triển và tối ưu hệ thống: Phối hợp với bộ phận UI/UX Design để tối ưu UI/UX cho website, phát triển API Chủ động đưa ra yêu cầu cho team để hỗ trợ hoàn thành công việc đã được giao. Chủ động nghiên cứu công nghệ mới đưa ra giải pháp áp dụng vào các dự án sản phẩm của công ty. Tiếp nhận yêu cầu từ phía End-user và trình bày lại với team đưa ra phương án đáp ứng nhu cầu. Tối ưu các dự án sản phẩm đang phát triển của công ty. Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của team.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem