Tìm kiếm cơ hội nhận thưởng

Gợi ý việc làm theo chuyên môn:
LaravelJavaNodeJSReactJSVueJS

5 cơ hội nhận bonus hấp dẫn khi ứng tuyển, giới thiệu ứng viên.

Hiển thị 5/5 kết quả tìm kiếm.

Trưởng phòng nhân sự

  • 25-35 triệu
  • Hồ Chí Minh

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Thực tập sinh Tuyển dụng

  • Dưới 7 triệu
  • Nghệ An
- Tham gia vận hành hệ thống tuyển dụng Công nghệ thông tin Devwork.vn - Tìm kiếm và xây dựng nguồn ứng viên dựa trên kế hoạch tuyển dụng. - Liên hệ ứng viên, sắp xếp lịch Phỏng vấn - Cập nhật, lưu trữ, quản lý thông tin ứng viên. - Thực hiện công tác tuyển dụng theo quy trình của công ty. - Tham gia xây dựng, triển khai, thực hiện các chương trình truyên thông, xây dựng thương hiệu tuyển dụng. - Tham gia vào việc phát triển, quản lý đội ngũ Hr Freelance của Devwork

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Trưởng nhóm tuyển dụng

  • 10-20 triệu
  • Hà Nội
- Quản lý, dẫn dắt đội nhóm tuyển dụng hoàn thành mục tiêu tuyển dụng chung. - Lên kế hoạch tuyển dụng, phát triển đội ngũ hr freelancer - Đánh giá hiệu quả, review định kỳ kết quả công việc của thành viên nhóm. - Tổ chức huấn luyện, đào tạo chuyên viên, nhân viên tuyển dụng (kỹ năng tạo nguồn, phỏng vấn, đánh giá ứng viên…..) - Quản lý thương hiệu nhà tuyển dụng thông qua các hoạt động trên fanpage, linkedin. - Hỗ trợ các công tác truyền thông, văn hóa của công ty

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Thực tập sinh Tuyển dụng

  • Dưới 7 triệu
  • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem