Kỹ năng


Mô tả công việc

- Customer system is a market data terminal. It’s a Windows 32 bit MDI desktop application, built using MFC-based C++. On its own it provides access to market data information through various interfaces. The application also supports plugins for other backend systems.
- This project is to add support for a 64 bit build to one of those plugins: X Classic. X Classic is an Customer built trading system, providing order management, order routing, and various post-trade services.
- There are two independent modules to this plugin, X Insto and X Retail. They each have their own Visual Studio project, and share a library specific to X Classic. Each of these three projects will need a 64 bit target architecture build added to it. Customer use Conan as dependency management tool, so a 64 bit build will need to be added to the Conan configuration as well .

Yêu cầu công việc

- Strong knowledge about C++ (atleast 5 years experienced in C++ developement)
- have experience in the position Leader
- Experienced in MFC MDI desktop application developement is an advantage, or able to learn MFC fast within 1, 2 weeks to start working
- Familiar with C++ Package Manager tools (Conan, Cpm, Vcpkg...) or other package manager tools for quick learning. Had experienced working & tunning code using Code Analysis tools (PVS Studio, Sonarqube ...)
- Having knowledge and used database management system, RDBMS in practical projects such as sql server, mysql, influxdb, redis, ...
- Ability to read, understand, and review code well.
- Logical thinking, enthusiasm, hard work, good pressure, responsible for assigned work.
- Good at English communication is a plus

Thời gian làm việc

Trong tuần: Từ thứ 2 - thứ 6

Trong ngày: Từ 08:30 giờ - 18:00 giờ


Quyền lợi ứng viên

Receive 100% salary from the first month.
No need for probation, fully pay insurance according to Vietnamese labor law (social insurance, health insurance, unemployment insurance) after 2 months.
Connection bonus: 3~10 million bonus when introducing friends and acquaintances to the company.
Performance evaluation once every 6 months, corresponding to the salary review period based on capacity and performance.
Long service bonus, project bonus, 13th month salary bonus, work efficiency bonus at the end of the year.
Maternity allowance for female employees.
Participate in company activities: teambuilding, travel, relaxation and other activities.
Opportunities to onsite and work with big customers, advanced technology, personal development...
Promotion opportunities based on capacity with corresponding rank increases and salary increases.
Participate in soft skills training courses (logical thinking, creative thinking, communication skills, project management skills, negotiation skills...) and Japanese and English classes.

Địa chỉ làm việc

Hoàng Quốc Việt, Hà Nội


Việc làm cùng kỹ năng

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

C++ developer (Remote)_LA

 • 15-20 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

SE/Brse_Remote 100%

 • 60-80 triệu
 • Tokyo
Phát triển công cụ nhập thông tin quy trình sản xuất từ hệ thống khác vào hệ thống PLM (khảo sát, thiết kế chi tiết, triển khai, thử nghiệm)

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

testtest

 • Dưới 7 triệu
 • Kyoto

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Developer ( C++/ java/ C#/ reactjs)

 • 60-80 triệu
 • Tokyo
Công ty TNHH Takako Holdings Ngành: kinh doanh nguồn nhân lực, kinh doanh nguồn nhân lực, phần mềm/xử lý thông tin Nghề nghiệp: SE (hệ thống web mở), phát triển ứng dụng (hệ thống web mở), SE (hệ thống máy đa năng), SE (hệ thống điều khiển/hệ thống nhúng), người kiểm tra/kỹ sư kiểm tra, bảo trì/vận hành cơ sở hạ tầng Năm thành lập: 2013 Số lượng nhân viên: 1001 ~ 5000 Bộ phận niêm yết: Chưa niêm yết Vị trí: Saitama, Tochigi, Okinawa, Tokyo

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mỗi lượt giới thiệu thành công

Thông tin

 • Mức lương: 35-40 triệu
 • Kinh nghiệm: 5 năm
 • Trình độ: Không yêu cầu
 • Vị trí: Technical Leader
 • Loại công việc:
 • Hình thức: Full-time
 • Hạn nộp hồ sơ: 2023-10-25
 • Số lượng: 1 người
 • Quy trình phỏng vấn: 1 vòng
Báo cáo lỗi

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn: