Tìm kiếm cơ hội nhận thưởng

Gợi ý việc làm theo chuyên môn:
LaravelJavaNodeJSReactJSVueJS

3 cơ hội nhận bonus hấp dẫn khi ứng tuyển, giới thiệu ứng viên.

Hiển thị 3/3 kết quả tìm kiếm.

Tuyển Dụng Tester Leader

  • 15-20 triệu
  • Nghệ An

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

QA leader (600 - 1000 Man/ Năm)

  • 80-100 triệu
  • Tokyo
Participate in the design, development and testing phases of system development in the digitization of existing systems and the introduction of new services. • Improve functionality, design and develop new functionality in collaboration with the POD team (scrum master, designer, architect, etc.)

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem