Kỹ năng


Mô tả công việc

• Follow software development best practices to code and configure solutions that
satisfy business and end-user requirements; enforce established coding
standards and procedures.
• Implement continuous improvement initiatives, including helping build reusable
libraries and templates for API Code generation.
• Adhere to Enterprise Architecture standards and strategy, including business,
application, product, integration, data, and infrastructure architectures.
• Provide technical solution techniques for our services and REST APIs

Yêu cầu công việc

• Seven (4) years of professional work experience in Technology or related field
• Six (3) years of work experience in Java, dot Net development, working on
multiple projects and systems
• Four (4) years of work experience working with Rest APIs
• Experience working in dot Net Spring and Spring Boot
It would be useful if you have:
• Bachelor’s Degree, or Associate’s Degree plus 6+ years of Technology related
experience, or High School Degree/GED plus 12+ years of Technology related
experience.
• Experience working in Couchbase or other NoSQL databases.
• Experience working in Kafka or other messaging queues.
• Experience working in PostgreSQL, MySQL, or other RDBMSes.
• Experience working in Cucumber or similar TDD tools.
• Experience working in Atlassian Stack.
• Experience working in AWS technologies.
• Experience with Software testing frameworks
• Experience with at least one native API management platform WSO2

Thời gian làm việc

Trong tuần: Từ thứ 2 - thứ 6

Trong ngày: Từ 08:30 giờ - 18:00 giờ


Quyền lợi ứng viên

Receive 100% salary from the first month.
No need for probation, fully pay insurance according to Vietnamese labor law (social insurance, health insurance, unemployment insurance) after 2 months.
Connection bonus: 3~10 million bonus when introducing friends and acquaintances to the company.
Performance evaluation once every 6 months, corresponding to the salary review period based on capacity and performance.
Long service bonus, project bonus, 13th month salary bonus, work efficiency bonus at the end of the year.
Maternity allowance for female employees.
Participate in company activities: teambuilding, travel, relaxation and other activities.
Opportunities to onsite and work with big customers, advanced technology, personal development...
Promotion opportunities based on capacity with corresponding rank increases and salary increases.
Participate in soft skills training courses (logical thinking, creative thinking, communication skills, project management skills, negotiation skills...) and Japanese and English classes.

Địa chỉ làm việc

Láng Hạ - HN


Việc làm cùng kỹ năng

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Brse

 • 50-70 triệu
 • Tokyo
Dự án quy mô lớn cho các công ty lớn tại Nhật Nghe về yêu cầu của khách hàng và yêu cầu hệ thống, biên soạn thông số kỹ thuật ・Xây dựng tài liệu thiết kế ・Truyền đạt và xác nhận thiết kế và thông số kỹ thuật của hệ thống cho nhóm phát triển Việt Nam ・Quản lý và báo cáo tiến độ phát triển ・Thực hiện test phi chức năng

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Java Senior Hybrid

 • 20-30 triệu
 • Hồ Chí Minh

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Junior Java

 • 10-20 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

JAVA DEVELOPER

 • 25-35 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Java Senior Remote

 • 20-25 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

.Net onsite Cầu Giấy

 • 15-20 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Java onsite Phú Nhuận

 • 20-25 triệu
 • Hồ Chí Minh

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

SE JAVA

 • 50-70 triệu
 • Tokyo
Tham gia phát triển các hệ thống phần mềm liên quan đến nghiệp vụ Phi nhân thọ từ Thiết kế, code, Test

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

TTS Java

 • Dưới 7 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Java Developer (Remote) - HCN

 • 25-30 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mỗi lượt giới thiệu thành công

Thông tin

 • Mức lương: 25-45 triệu
 • Kinh nghiệm: 7 năm
 • Trình độ: Không yêu cầu
 • Vị trí: Senior
 • Loại công việc:
 • Hình thức: Full-time
 • Hạn nộp hồ sơ: 2023-10-26
 • Số lượng: 1 người
 • Quy trình phỏng vấn: 1 vòng
Báo cáo lỗi

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn: