Kỹ năng


Mô tả công việc

• Proactive monitoring of alerts (Eg: Email, SMS, Dashboard,...) through and taking action
as per the statement of work defined
• Manage/track incidents reported by customers and alerts generated by the system.
Collaborate with L1 and L3 team to investigate and resolve the issue, provide the incident
report, manage incident tickets
• Maintain server credentials, key/password rotation, SSL certifications (tracking Certificate
expiry and reporting, renewal of certificates)
• Perform deployment, patching, monitoring, and other maintenance support activities to
the servers with support from DevOps and the application team
• Review and implement Azure/AWS cloud optimization/recommendations
• Prepare documents for the operation activities: Process documents, technical documents,
checklists, FAQs
• Meeting with the project team, provide clarification for incidents, requests, problems,
changes, and other issues

• Chủ động giám sát các cảnh báo (Ví dụ: Email, SMS, Bảng điều khiển, ...) thông qua và thực hiện hành động
theo tuyên bố về công việc được xác định
• Quản lý / theo dõi các sự cố do khách hàng báo cáo và các cảnh báo do hệ thống tạo ra.
Phối hợp với nhóm L1 và L3 để điều tra và giải quyết vấn đề, cung cấp sự cố
báo cáo, quản lý phiếu sự cố
• Duy trì thông tin đăng nhập máy chủ, xoay vòng khóa / mật khẩu, chứng chỉ SSL (chứng chỉ theo dõi
hết hạn và báo cáo, gia hạn chứng chỉ)
• Thực hiện triển khai, vá lỗi, giám sát và các hoạt động hỗ trợ bảo trì khác để
các máy chủ với sự hỗ trợ từ DevOps và nhóm ứng dụng
• Xem xét và triển khai các đề xuất / tối ưu hóa đám mây Azure / AWS
• Chuẩn bị các tài liệu cho các hoạt động vận hành: Tài liệu quy trình, tài liệu kỹ thuật,
danh sách kiểm tra, Câu hỏi thường gặp
• Họp với nhóm dự án, cung cấp thông tin làm rõ về các sự cố, yêu cầu, vấn đề,
các thay đổi và các vấn đề khác

Yêu cầu công việc

• Experiences in System Admin, IT Helpdesk, IT Support, L2 Support, or similar position
• Good skills in analyzing, diagnosing, and troubleshooting issues
• Careful, hardworking, responsive, and supportive
• Experiences working with Cloud services (AWS/Azure). Understanding domain
registration, DNS, SSL certificates, and email flow
• Understanding types of network devices and server equipment, like firewalls, routers,
switches, load balancers, storage, etc...
• Proficient in operating Linux Server and Windows server
• Proficient in configuration and using monitor tools (e.g., Prometheus, Grafana, Jaeger,...)
• Proficient in configuring and monitoring application servers (e.g., IIS, Apache, Nginx,
Tomcat,...)
• Proficient in operating database systems (e.g., MySQL, MSSQL, PostgreSQL, Oracle,...)
• Passion and enthusiasm for supporting an international team, willingness to learn new
things
• Able to communicate in English fluently
• Có kinh nghiệm trong Quản trị hệ thống, Bộ phận trợ giúp CNTT, Hỗ trợ CNTT, Hỗ trợ L2 hoặc vị trí tương tự
• Kỹ năng tốt trong việc phân tích, chẩn đoán và khắc phục sự cố
• Cẩn thận, chăm chỉ, nhạy bén và hỗ trợ
• Có kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ Đám mây (AWS / Azure). Hiểu miền
đăng ký, DNS, chứng chỉ SSL và luồng email
• Hiểu biết về các loại thiết bị mạng và thiết bị máy chủ, như tường lửa, bộ định tuyến,
công tắc, bộ cân bằng tải, bộ lưu trữ, v.v.
• Sử dụng thành thạo Linux Server và Windows server
• Thành thạo cấu hình và sử dụng các công cụ giám sát (ví dụ: Prometheus, Grafana, Jaeger, ...)
• Thành thạo trong việc định cấu hình và giám sát các máy chủ ứng dụng (ví dụ: IIS, Apache, Nginx,
Tomcat, ...)
• Sử dụng thành thạo các hệ điều hành cơ sở dữ liệu (ví dụ: MySQL, MSSQL, PostgreSQL, Oracle, ...)
• Đam mê và nhiệt tình hỗ trợ một nhóm quốc tế, sẵn sàng học hỏi những điều mới
đồ đạc
• Có khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát
Quy trình PV setup trong 1 vòng khoảng 1h30' trong đó 1h với Technical (sẽ có trao đổi 1 đoạn ngắn bằng tiếng anh) + 30' trao đổi với HR

Thời gian làm việc

Trong tuần: Từ thứ 2 - thứ 6


Quyền lợi ứng viên

• Competitive salary and annual salary review based on performance and contribution.
• Salary: up to 700 -1500$
• Opportunities to travel to overseas (Japan, Singapore) for training and supporting customers.
• Annual health check-ups
• Premium health insurance
• Laptop provided
• Catered lunch
• 14 days of annual leave
• 5 days of medical leave
Working Hours/ Day
• Monday to Friday, 8:30am to 5:30pm
• Lunch break: 12pm - 1pm
• Mức lương cạnh tranh và được đánh giá lương hàng năm dựa trên hiệu quả công việc và đóng góp.
• Mức lương lên đến 700 -1500$
• Cơ hội đi du lịch nước ngoài (Nhật Bản, Singapore) để được đào tạo và hỗ trợ
khách hàng.
• Khám sức khỏe hàng năm
• Bảo hiểm sức khỏe cao cấp
• Máy tính xách tay được cung cấp
• Bữa trưa phục vụ
• 14 ngày phép năm
• 5 ngày nghỉ phép
Giờ làm việc / ngày
• Thứ Hai đến thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:30 chiều
• Nghỉ trưa: 12 giờ trưa - 1 giờ chiều
• Được trả 100% lương ở 2 tháng thử việc và đóng luôn BHXH từ lúc thử việc

Địa chỉ làm việc

25 – 27 B4 Street, Sala Urban Area, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Việc làm cùng kỹ năng

IT Operation (AWS)

  • 10-15 triệu
  • Hà Nội
1. Vận hành hệ thống theo yêu cầu của Công ty và Khách hàng. - Chịu trách nhiệm vận hành các ứng dụng cho dự án Camera tích hợp AI với AWS; - Phối hợp xây dựng, phát triển các ứng dụng cho dự án Camera tích hợp AI; - Triển khai cài đặt, chuẩn đoán phần mềm và xử lý các lỗi phần mềm. 2. Nghiên cứu và đưa kết quả nghiên cứu theo yêu cầu - Vận hành hệ thống cho sản phẩm liên quan đến công nghệ cho dự án Camera tích hợp AI - Nghiên cứu công nghệ mới để nâng cao kỹ năng cá nhân cũng như để ứng dụng vào dự án. 3. Hỗ trợ bộ phận kinh doanh và tư vấn khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến các ứng dụng và phần mềm giải pháp. 4. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mức lương

10-20 triệu

Thông tin

  • Kinh nghiệm 1 năm
  • Trình độ Đại học
  • Vị trí Junior
  • Loại công việc Backend
  • Hình thức Full-time
  • Hạn nộp hồ sơ 2022-09-30
  • Số lượng 1 người
  • Quy trình phỏng vấn không có
Báo cáo lỗi

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn:

Hotline cho HR và ứng viên

Quét mã QR để mở cuộc trò chuyện trực tiếp với chúng tôi trên Zalo, để được tư vấn hỗ trợ trong quá trình ứng tuyển.

Hotline cho nhà tuyển dụng

Quét mã QR để mở cuộc trò chuyện trực tiếp với chúng tôi trên Zalo, để cập nhật thông tin mới, khuyến mai và tư vấn 24/7 từ Zalo OA.