VIỆC LÀM TUYỂN GẤP

【3551】 2 Python/Django Developer

31-05-2021
35,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3530】 DevOps Engineer (Middle/Senior)

30-06-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3529】 System Engineer (Middle/Senior)

30-06-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3528】 Java Developer

30-06-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3415】 Senior Java Dev

30-06-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3358】 React Native Developer

30-05-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3235】 BrSE

30-06-2021
35,000,000 ~ 45,000,000 đ

【3224】 PHP Developer

30-06-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3210】 Junior/ Senior PHP Laravel Developer

30-06-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3203】 Senior Javascript Developer

31-05-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3076】 Middle/Senior Java Developer

30-06-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【2876】 Mobile Apps Developer (React Native)

31-05-2021
20,000,000 ~ 25,000,000 đ

【2857】 Kỹ sư cầu nối - BrSE

31-05-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ
hot

【2721】 Front-end ReactJS

30-06-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ
hot

【2711】 Senior Java Dev

31-05-2021
30,000,000 ~ 35,000,000 đ