Việc làm onsite

【3895】 Automation Tester

31-10-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3505】 Back-end Dev (onsite Mỹ Đình)

30-11-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3504】 Back-end Dev (onsite Hai Bà Trưng)

30-11-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3133】 Manual Test onsite

30-11-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3052】 Android Dev

30-11-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【1959】 Java Developer

31-12-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

VIỆC LÀM TUYỂN GẤP

【4046】 FRONT END WEB APP DEVELOPER

30-11-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【4045】 BACKEND DEVELOPER

30-11-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3929】 Java Backend Developer

31-10-2021
30,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3919】 Lập trình viên NodeJS (Urgent)

31-10-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ
hot

【3829】 PHP Leader

30-11-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ
hot

【3787】 Technical Leader

30-11-2021
35,000,000 ~ 45,000,000 đ
hot

【3786】 PHP DEVELOPER

30-11-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3741】 Senior Java Dev

30-11-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3717】 Unity Developer

30-11-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3495】 Business Analyst (BA)

30-11-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3380】 Senior Blockchain

30-11-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3076】 Middle/Senior Java Developer

31-10-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

ĐỐI TÁC CỦA DEVWORK