Việc làm onsite

【3212】 Senior QC (Hanoi)

28-02-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3194】 Java Dev (onsite Ngân hàng)

28-02-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3133】 Manual Test onsite

28-02-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3030】 Java Dev

31-01-2021
10,000,000 ~ 15,000,000 đ

【3028】 Business Analyst

28-02-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【1959】 Java Developer

31-01-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

VIỆC LÀM TUYỂN GẤP

【3224】 PHP Developer

28-02-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3223】 Tester (QC/QA)

28-02-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3215】 Senior Developer

28-02-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3203】 Senior Javascript Developer

28-02-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3076】 Middle/Senior Java Developer

31-01-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【2927】 Product Owner

31-03-2021
30,000,000 ~ 35,000,000 đ

【2926】 Back-end Engineer (Java/Golang)

31-03-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【2857】 Kỹ sư cầu nối - BrSE

31-01-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【2804】 PRODUCT MANAGER

28-02-2021
25,000,000 ~ 30,000,000 đ
hot

【2721】 Front-end ReactJS

28-02-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

ĐỐI TÁC CỦA DEVWORK