Việc làm onsite

【3505】 Back-end Dev (onsite Mỹ Đình)

30-06-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3504】 Back-end Dev (onsite Hai Bà Trưng)

30-06-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3448】 Java Dev (onsite Lê Ngọc Hân)

31-05-2021
10,000,000 ~ 15,000,000 đ

【3133】 Manual Test onsite

30-04-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3052】 Android Dev

30-04-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3030】 Java Dev (onsite Trần Hưng Đạo)

30-04-2021
10,000,000 ~ 15,000,000 đ

【1959】 Java Developer

30-06-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

VIỆC LÀM TUYỂN GẤP

【3530】 DevOps Engineer (Middle/Senior)

30-06-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3529】 System Engineer (Middle/Senior)

30-06-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3528】 Java Developer

30-06-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3415】 Senior Java Dev

30-04-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3380】 Senior Blockchain

30-04-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3358】 React Native Developer

30-05-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3235】 BrSE

30-04-2021
35,000,000 ~ 45,000,000 đ

【3224】 PHP Developer

30-04-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3203】 Senior Javascript Developer

31-05-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3076】 Middle/Senior Java Developer

31-05-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【2876】 Mobile Apps Developer (React Native)

31-05-2021
20,000,000 ~ 25,000,000 đ

【2857】 Kỹ sư cầu nối - BrSE

31-05-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【2804】 PRODUCT MANAGER

30-04-2021
25,000,000 ~ 30,000,000 đ

ĐỐI TÁC CỦA DEVWORK