VIỆC LÀM MỚI

【3136】 LẬP TRÌNH VIÊN FRONT-END

31-08-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3133】 Manual Test onsite

30-09-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3129】 PHP Backend Developer

23-09-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3083】 2D Artist

31-08-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3078】 Lập trình viên PHP

31-08-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3076】 Middle/Senior Java Developer

31-08-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3067】 Senior PHP

31-08-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3066】 JUNIOR JAVA WEB DEVELOPER

31-07-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3051】 PHP Developer

31-08-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3045】 Tester onsite Hai Bà Trưng

31-07-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3030】 Java Dev (onsite Trần Hưng Đạo)

30-09-2021
10,000,000 ~ 15,000,000 đ

【3015】 PHP Backend Developer

31-08-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【2917】 Junior Data Engineer

31-07-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【2912】 Senior Java Web Developer

31-08-2021
30,000,000 ~ 35,000,000 đ

【2911】 Senior Data Engineer

30-09-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ