VIỆC LÀM MỚI

【3812】 Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án

31-12-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3810】 SCRUM MASTER

31-12-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3801】 Senior IOS Dev

31-12-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3795】 BrSE (Hà Nội)

31-12-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3791】 Project Manager

31-12-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ
hot

【3787】 Technical Leader

30-11-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ
hot

【3786】 PHP DEVELOPER

30-11-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3778】 Frontend Developer

30-11-2021
10,000,000 ~ 15,000,000 đ

【3777】 Senior Lập trình Node JS, VueJS

31-12-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3773】 Lập trình NodeJS, VueJS

31-12-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3771】 BrSE (Đà Nẵng)

31-12-2021
30,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3750】 Lập trình viên Ruby

30-11-2021
25,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3743】 .NET Developer

31-12-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3741】 Senior Java Dev

30-11-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3738】 Middle.NET Developer

31-12-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3733】 MId Android

31-12-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3732】 Business Analyst

30-11-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3723】 FRONTEND DEVELOPER

31-12-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3721】 BUSINESS ANALYST (Leader)

30-11-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ