VIỆC LÀM MỚI

【3067】 Senior PHP

30-04-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3057】 Angular Developer

30-04-2021
10,000,000 ~ 15,000,000 đ

【3052】 Android Dev

30-04-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3051】 PHP Developer

31-05-2021
10,000,000 ~ 15,000,000 đ

【3030】 Java Dev (onsite Trần Hưng Đạo)

30-04-2021
10,000,000 ~ 15,000,000 đ

【3016】 Android Developer

30-06-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3015】 PHP Backend Developer

30-04-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【2923】 Senior Fullstack Engineer

31-05-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【2917】 Junior Data Engineer

31-05-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【2912】 Senior Java Web Developer

31-05-2021
30,000,000 ~ 35,000,000 đ

【2911】 Senior Data Engineer

31-05-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【2903】 .NET Developer (C#, ASP.NET)

30-04-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【2876】 Mobile Apps Developer (React Native)

31-05-2021
20,000,000 ~ 25,000,000 đ

【2857】 Kỹ sư cầu nối - BrSE

31-05-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【2804】 PRODUCT MANAGER

30-04-2021
25,000,000 ~ 30,000,000 đ

【2725】 PHP Laravel Developers

30-04-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【2724】 Unity Developers

30-06-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【2698】 Tester

30-04-2021
10,000,000 ~ 15,000,000 đ

【2697】 .Net Developer

30-04-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ