VIỆC LÀM MỚI

【3929】 Java Backend Developer

31-12-2021
30,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3926】 Senior Fullstack .Net

30-11-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3925】 Middle Fullstack .Net

30-11-2021
20,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3924】 Junior Fullstack .Net

30-11-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3919】 Lập trình viên NodeJS (Urgent)

31-12-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3905】 SENIOR MARKETING EXECUTIVE

30-11-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3904】 SENIOR TESTER

30-11-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3903】 Frontend JS Developer

30-11-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3895】 Automation Tester

31-12-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3893】 Automation Test Engineer

31-12-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3892】 Lead Engineer

31-12-2021
60,000,000 đ

【3876】 Back-end Java

30-11-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3875】 Front-end ReactJS

31-12-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3871】 Tester

30-11-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3866】 Software Engineer (RẤT GẤP)

31-12-2021
300,000 ~ 350,000 ¥

【3862】 Java Dev (onsite Yết Kiêu)

30-11-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3856】 Testlead

30-11-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3837】 Junior Web Developer

31-12-2021
10,000,000 ~ 15,000,000 đ
hot

【3829】 PHP Leader

30-11-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3819】 Giám đốc kinh doanh dự án

31-12-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【3818】 Chuyên viên kỹ thuật dự án

31-12-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3814】 BrSE (Tokyo)

31-12-2021
300,000 ~ 350,000 ¥