VIỆC LÀM MỚI

【3895】 Automation Tester

31-10-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3893】 Automation Test Engineer

31-10-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3892】 Lead Engineer

31-10-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【3876】 Back-end Java

30-11-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3871】 Tester

30-11-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3866】 Software Engineer (RẤT GẤP)

31-12-2021
300,000 ~ 350,000 ¥

【3862】 Java Dev (onsite Yết Kiêu)

30-11-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3856】 Testlead

30-11-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ
hot

【3829】 PHP Leader

30-11-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3814】 BrSE (Tokyo)

31-12-2021
300,000 ~ 350,000 ¥

【3810】 SCRUM MASTER

31-10-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3801】 Senior IOS Dev

31-12-2021
25,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3795】 BrSE (Hà Nội)

31-10-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3791】 Project Manager

31-10-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ
hot

【3787】 Technical Leader

30-11-2021
35,000,000 ~ 45,000,000 đ
hot

【3786】 PHP DEVELOPER

30-11-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3778】 Frontend Developer

30-11-2021
10,000,000 ~ 15,000,000 đ

【3777】 Senior Lập trình Node JS, VueJS

31-10-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3773】 Lập trình NodeJS, VueJS

31-10-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ