VIỆC LÀM MỚI

【3692】 Lập trình viên Java (Onsite)

31-08-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3690】 DevOps Engineer

31-07-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【3689】 Senior Software Engineer (Mobile)

31-07-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【3688】 Senior Software Engineer (Frontend)

31-07-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【3687】 Senior Software Enginee (Backend)

31-07-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【3686】 Technical Architect

31-07-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【3685】 Business Analyst (Product Owner)

31-07-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【3675】 FULLSTACK DEVELOPER (ĐN)

31-07-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3663】 BRIDGE SOFTWARE ENGINEER (ĐN)

31-07-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3657】 Lập trình Angular

15-08-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3651】 Backend

31-08-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3645】 Senior Project Manager (2000-3000$)

31-08-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【3644】 Senior Security Engineer

31-07-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【3642】 Trưởng phòng Platform

31-08-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3641】 VB.Net Developer

31-07-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3640】 .NET Developer (C#, Asp.NET)

31-07-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3638】 Full Stack Developer

31-08-2021
35,000,000 ~ 45,000,000 đ