VIỆC LÀM MỚI

【3213】 .Net Developer

31-01-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3212】 Senior QC (Hanoi)

28-02-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3206】 2D Artist

01-02-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3205】 Product manager/Leader

28-02-2021
500,000 ~ 550,000 ¥

【3203】 Senior Javascript Developer

28-02-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3202】 LẬP TRÌNH VIÊN .NET JUNIOR

28-02-2021
10,000,000 ~ 15,000,000 đ

【3196】 Lisod ReactJS Engineer

31-01-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3194】 Java Dev (onsite Ngân hàng)

28-02-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3188】 Junior Python Developer

31-01-2021
10,000,000 ~ 15,000,000 đ

【3187】 Fresher Python Developer

31-01-2021
7,000,000 ~ 10,000,000 đ

【3175】 AI engineer

28-02-2021
350,000 ~ 400,000 ¥

【3143】 Full-stack .Net Developer

28-02-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3133】 Manual Test onsite

28-02-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3085】 Brse làm việc tại Nhật Bản

31-01-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【3080】 Python Developer

28-02-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3078】 PHP Backend Developer

31-01-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3076】 Middle/Senior Java Developer

31-01-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3069】 Project Manager - Quản Trị Dự Án

31-01-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3065】 QC Engineer

31-01-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3057】 Angular Developer

28-02-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3056】 PHP Dev (Junior)

28-02-2021
10,000,000 ~ 15,000,000 đ

【3051】 PHP Developer

28-02-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3050】 BUSINESS ANALYST

28-02-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ