VIỆC LÀM MỚI

【3876】 Back-end Java

31-08-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3875】 Front-end ReactJS

30-09-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3871】 Tester

30-09-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3870】 Fullstack Developer

30-09-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3869】 Senior Lập Trình Viên Asp.Net

22-08-2021
30,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3868】 Middle lập trình viên Asp.Net

22-08-2021
25,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3867】 Lập Trình Viên Asp.Net

22-08-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3866】 Software Engineer (RẤT GẤP)

30-09-2021
300,000 ~ 350,000 ¥

【3865】 Junior Fullstack

15-08-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3864】 Senior Fullstack

15-08-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3862】 Java Dev (onsite Yết Kiêu)

31-08-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3861】 Manual Test (onsite Lê Ngọc Hân)

31-08-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3858】 Kỹ sư cầu nối

31-08-2021
35,000,000 ~ 45,000,000 đ

【3857】 Tester

31-08-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3856】 Testlead

31-08-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3852】 Salesforce Developer (Middle/Senior)

30-09-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3851】 MANUAL TESTER

15-08-2021
7,000,000 ~ 10,000,000 đ

【3850】 Junior Frontend Dev

15-08-2021
10,000,000 ~ 15,000,000 đ

【3849】 FRONTEND DEVELOPER

15-08-2021
7,000,000 ~ 10,000,000 đ

【3848】 Middle Web Dev

15-08-2021
10,000,000 ~ 15,000,000 đ

【3837】 Junior Web Developer

30-09-2021
10,000,000 ~ 15,000,000 đ

【3836】 Test Director

30-09-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【3832】 Lập trình viên .NET

31-07-2021
20,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3831】 Lập trình viên PHP

09-09-2021
20,000,000 ~ 25,000,000 đ