VIỆC LÀM MỚI

【1715】 Nhân viên lập trình c#

2019-09-30
5,000,000 - 15,000,000

【1713】 Lập trình viên PHP (Laravel)

NIW

2019-09-30
8,000,000 - 20,000,000

【1712】 [HN] Teamlead .Net

2019-09-30
18,000,000 - 30,000,000

【1711】 [HN] Teamlead Java

2019-09-30
19,000,000 - 22,000,000

【1707】 .Net Developer

2019-09-30
12,000,000 - 25,000,000

【1703】 Lập trình C# ASP.NET MVC

2019-10-19
7,000,000 - 15,000,000

【1686】 Lập trình Game

2019-10-26
3,000,000 - 10,000,000

【1683】 Thiết kế đồ họa

2019-09-29
4,000,000 - 12,000,000

【1672】 iOS Developer

2019-09-30
10,000,000 - 20,000,000

【1658】 NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH GAME

2019-09-30
8,000,000 - 25,000,000

【1655】 Java Developer

2019-10-14
15,000,000 - 25,000,000

【1647】 PHP Developer

2019-09-29
15,000,000 - 30,000,000

【1643】 Backend Developer

2019-09-30
12,000,000 - 20,000,000

【1621】 Nodejs Developer

2019-09-30
20,000,000 - 30,000,000

【1614】 Java web

DCV

2019-09-29
15,000,000 - 25,000,000

【1613】 Java core

DCV

2019-09-29
14,000,000 - 25,000,000

【1611】 PHP Developer

2019-09-29
20,000,000 - 30,000,000

【1607】 LẬP TRÌNH VIÊN .NET

2019-10-30
14,000,000 - 30,000,000

【1591】 Front-end Web Developer

NIW

2019-09-29
8,000,000 - 25,000,000

【1569】 Mobile Developer

2019-09-29
8,000,000 - 20,000,000

【1029】 Tester

2019-10-18
7,000,000 - 9,000,000