VIỆC LÀM MỚI

【2325】 lập trình PHP

31-01-2020
7,000,000 - 10,000,000

【2322】 PHP Developer

22-01-2020
7,000,000 - 10,000,000

【2320】 Lập trình ASP.NET C# MVC

28-02-2020
7,000,000 - 10,000,000

【2316】 Senior Web Developer (HCM)

29-02-2020
40,000,000 - 50,000,000

【2311】 Fresher – Game developer (HCM)

29-02-2020
7,000,000 - 10,000,000

【2309】 Fresher – ReactNative / Ionic

29-02-2020
7,000,000 - 10,000,000

【2308】 Javascript developer

29-02-2020
15,000,000 - 20,000,000

【2307】 Senior PHP web developer

29-02-2020
30,000,000 - 35,000,000

【2304】 Senior JavaScript Web developer

29-02-2020
30,000,000 - 35,000,000

【2286】 PHP Developer

09-02-2020
15,000,000 - 20,000,000

【2264】 .Net Developer (Fresher/Senior)

29-02-2020
10,000,000 - 15,000,000

【2263】 Mobile App Developer

31-03-2020
10,000,000 - 15,000,000

【2262】 Web Developer

31-03-2020
10,000,000 - 15,000,000

【2261】 Tuyển dụng PHP Developer

31-01-2020
5,000,000 - 7,000,000

【2260】 Tuyển Ios

31-01-2020
7,000,000 - 10,000,000

【2255】 Video editor game

29-02-2020
10,000,000 - 15,000,000

【2254】 Developer playable ads

29-02-2020
10,000,000 - 15,000,000

【2253】 LẬP TRÌNH VIÊN WORDPRESS

31-03-2020
15,000,000 - 20,000,000

【2243】 Lập trình viên API

29-02-2020
10,000,000 - 15,000,000

【2216】 Fresher Java, JavaWeb

31-01-2020
10,000,000 - 15,000,000

【2195】 Tester

DCV

28-02-2020
7,000,000 - 10,000,000

【2192】 DIGITAL MARKETING

DCV

28-02-2020
7,000,000 - 10,000,000

【2190】 Chuyên viên triển khai phần mềm

DCV

28-02-2020
7,000,000 - 10,000,000