VIỆC LÀM MỚI

【2557】 LẬP TRÌNH VIÊN JAVA

30-04-2020
15,000,000 ~ 20,000,000

【2556】 TUYỀN GẤP 8 NHÂN VIÊN TESTER

31-05-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

【2547】 Lập trình viên Frontend

NIW

30-04-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

【2544】 Angular

30-04-2020
20,000,000 ~ 25,000,000

【2543】 C#

30-04-2020
20,000,000 ~ 25,000,000

【2510】 Hành chính Kế toán

30-04-2020
7,000,000 ~ 10,000,000

【2504】 Tester

30-04-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

【2484】 Lập trình viên PHP

29-04-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

【2481】 Application Test Engineer

30-04-2020
40,000,000 ~ 50,000,000

【2466】 Java Developers (Spring, MVC)

29-04-2020
15,000,000 ~ 20,000,000

【2463】 SALE IT

30-04-2020
5,000,000 ~ 7,000,000

【2426】 REACT NATIVE DEVELOPER

01-05-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

【2414】 Mobile Developer

01-05-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

【2413】 .Net Developer

01-05-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

【2411】 Lập trình viên NodeJS

NIW

01-05-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

【2346】 Game Developers (Unity, C#)

01-05-2020
15,000,000 ~ 20,000,000