VIỆC LÀM LƯƠNG CAO

【3875】 Front-end ReactJS

30-09-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3870】 Fullstack Developer

30-09-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3866】 Software Engineer (RẤT GẤP)

30-09-2021
300,000 ~ 350,000 ¥

【3862】 Java Dev (onsite Yết Kiêu)

31-08-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3861】 Manual Test (onsite Lê Ngọc Hân)

31-08-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3852】 Salesforce Developer (Middle/Senior)

30-09-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3837】 Junior Web Developer

30-09-2021
10,000,000 ~ 15,000,000 đ

【3836】 Test Director

30-09-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【3819】 Giám đốc kinh doanh dự án

30-09-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【3818】 Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

30-09-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3814】 BrSE (Tokyo)

30-09-2021
300,000 ~ 350,000 ¥

【3812】 Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án

30-09-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3760】 Automation Test

31-08-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3735】 Senior DevOps Engineer (HCM)

31-08-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【3675】 FULLSTACK DEVELOPER (ĐN)

31-07-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3663】 BRIDGE SOFTWARE ENGINEER (ĐN)

31-07-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3645】 Senior Project Manager (2000-3000$)

31-08-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【3644】 Senior Security Engineer

31-07-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【3628】 SENIOR QA ENGINEER

31-07-2021
35,000,000 ~ 45,000,000 đ

【3624】 DevOps Engineer

31-08-2021
35,000,000 ~ 45,000,000 đ