VIỆC LÀM LƯƠNG CAO

【2316】 Senior Web Developer (HCM)

29-02-2020
40,000,000 - 50,000,000

【2311】 Fresher – Game developer (HCM)

29-02-2020
7,000,000 - 10,000,000

【2309】 Fresher – ReactNative / Ionic

29-02-2020
7,000,000 - 10,000,000

【2308】 Javascript developer

29-02-2020
15,000,000 - 20,000,000

【2307】 Senior PHP web developer

29-02-2020
30,000,000 - 35,000,000

【2304】 Senior JavaScript Web developer

29-02-2020
30,000,000 - 35,000,000

【2263】 Mobile App Developer

31-03-2020
10,000,000 - 15,000,000

【2262】 Web Developer

31-03-2020
10,000,000 - 15,000,000

【2261】 Tuyển dụng PHP Developer

31-01-2020
5,000,000 - 7,000,000

【2260】 Tuyển Ios

31-01-2020
7,000,000 - 10,000,000

【2255】 Video editor game

29-02-2020
10,000,000 - 15,000,000

【2254】 Developer playable ads

29-02-2020
10,000,000 - 15,000,000

【2253】 LẬP TRÌNH VIÊN WORDPRESS

31-03-2020
15,000,000 - 20,000,000

【2243】 Lập trình viên API

29-02-2020
10,000,000 - 15,000,000

【2195】 Tester

DCV

28-02-2020
7,000,000 - 10,000,000

【2164】 React Native Developer

29-02-2020
20,000,000 - 25,000,000

【2163】 iOS Developer

29-02-2020
20,000,000 - 25,000,000

【2162】 NodeJS Developer

29-02-2020
20,000,000 - 25,000,000

【2133】 Ui ux designer (400$ - 1000$)

31-01-2020
15,000,000 - 20,000,000

【2122】 LẬP TRÌNH VIÊN JAVA

29-02-2020
10,000,000 - 15,000,000

【2121】 LẬP TRÌNH VIÊN .NET

29-02-2020
10,000,000 - 15,000,000

【2115】 LẬP TRÌNH VIÊN PHP

29-02-2020
10,000,000 - 15,000,000

【2109】 Lập trình viên Web/PHP

29-02-2020
10,000,000 - 15,000,000

【2051】 iOS Developer

29-02-2020
15,000,000 - 20,000,000

【2042】 Lập Trình Viên NodeJS

29-02-2020
15,000,000 - 20,000,000

【2038】 Lập trình viên React Native

29-02-2020
20,000,000 - 25,000,000

【2027】 SENIOR FRONTEND DEVELOPER (REACTJS)

29-02-2020
25,000,000 - 30,000,000