VIỆC LÀM LƯƠNG CAO

【1799】 Frontend Developer In Ho Chi Minh

2019-11-17
30,000,000 - 35,000,000

【1791】 Ruby on Rails

2019-11-14
15,000,000 - 20,000,000

【1790】 Software QA Engineer

2019-10-31
15,000,000 - 20,000,000

【1788】 Java Developer

2019-10-31
15,000,000 - 20,000,000

【1785】 UI/UX designer

2019-11-18
15,000,000 - 20,000,000

【1784】 React Native Developer

2019-11-18
15,000,000 - 20,000,000

【1783】 Flutter developer

2019-11-18
15,000,000 - 20,000,000

【1782】 Node js developer

2019-11-18
15,000,000 - 20,000,000

【1781】 Ruby on Rails developer

2019-11-18
Thương lượng

【1771】 PHP Developer

2019-11-15
15,000,000 - 20,000,000

【1752】 [HN] Chuyên viên Devops

2019-11-15
15,000,000 - 20,000,000

【1741】 QA/ Testlead

2019-10-31
11,500,000 - 19,000,000

【1733】 IT System

2019-10-31
18,000,000 - 25,000,000

【1713】 Lập trình viên PHP (Laravel)

NIW

2019-10-30
8,000,000 - 20,000,000

【1712】 [HN] Teamlead .Net

2019-10-30
18,000,000 - 30,000,000

【1711】 [HN] Teamlead Java

2019-10-30
20,000,000 - 25,000,000

【1694】 Lập trình viên .Net

2019-10-30
12,000,000 - 20,000,000