VIỆC LÀM LƯƠNG CAO

【1651】 LẬP TRÌNH VIÊN JAVA

2019-08-25
10,000,000 - 25,000,000

【1643】 Backend Developer

2019-09-30
12,000,000 - 20,000,000

【1637】 Lập trình viên mobile

2019-08-30
8,000,000 - 16,000,000

【1630】 Lập trình Front-End PHP

2019-08-31
12,000,000 - 15,000,000

【1607】 LẬP TRÌNH VIÊN .NET

2019-08-31
14,000,000 - 20,000,000

【1593】 FRESHER DEVELOPER .NET

NIW

2019-08-31
5,000,000 - 20,000,000

【1591】 Front-end Web Developer

NIW

2019-08-31
8,000,000 - 25,000,000

【1588】 Full-Stack Developer

2019-08-30
18,000,000 - 35,000,000