VIỆC LÀM LƯƠNG CAO

【3628】 SENIOR QA ENGINEER

31-07-2021
35,000,000 ~ 45,000,000 đ

【3627】 FULLSTACK DEVELOPER

31-07-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3624】 Cloud Migration Architect

31-07-2021
35,000,000 ~ 45,000,000 đ

【3623】 Technical Leader (HCM)

31-07-2021
35,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3615】 Senior WordPress Developer

31-07-2021
35,000,000 ~ 45,000,000 đ

【3611】 Middle NodeJs

31-07-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3610】 Senior Fullstack Engineer

31-07-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【3609】 Senior Backend Engineer

31-07-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【3590】 Azure Cloud Solutions Architect

30-06-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3581】 Senior Java

30-06-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3580】 Senior React Native

30-06-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3564】 Java Developer

30-06-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3563】 PHP Developer

30-06-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3561】 NodeJS Developer

30-06-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3556】 SOFTWARE ARCHITECTURE

30-06-2021
35,000,000 ~ 45,000,000 đ

【3555】 Technical Project Manager

30-06-2021
35,000,000 ~ 45,000,000 đ

【3554】 Technical Leader

30-06-2021
35,000,000 ~ 45,000,000 đ

【3552】 Senior back Developer

30-06-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3549】 Senior DEVOPS Engineer (HCM)

30-06-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3546】 Sales IT (Leader)

30-06-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3542】 PHP Developer (ĐN)

30-06-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3537】 Senior/Leader NodeJS (HCM)

30-06-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3535】 C++ Technical Leader

30-06-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3534】 C++ Developer (Middle/Senior)

30-06-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3533】 Cloud Engineer (Middle/Senior)

30-06-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ