【3876】 Back-end Java

31-08-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3875】 Front-end ReactJS

30-09-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3870】 Fullstack Developer

30-09-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3869】 Senior Lập Trình Viên Asp.Net

22-08-2021
30,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3868】 Middle lập trình viên Asp.Net

22-08-2021
25,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3867】 Lập Trình Viên Asp.Net

22-08-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3865】 Junior Fullstack

15-08-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3864】 Senior Fullstack

15-08-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3862】 Java Dev (onsite Yết Kiêu)

31-08-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3861】 Manual Test (onsite Lê Ngọc Hân)

31-08-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3858】 Kỹ sư cầu nối

31-08-2021
35,000,000 ~ 45,000,000 đ