Cài đặt và chạy một ứng dụng Android đầu tiên bằng Kotlin

Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn cài đặt và chạy một ứng dụng Android đầu tiên bằng Kotlin trên Android Studio:

Cài đặt môi trường
Configure cho project
Viết Acitivty bằng kotlin đầu tiên
Chạy ứng dụng

Bình luận

Hệ thống test online dành cho Developer

DEVWORK - HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG IT CHẤT LƯỢNG

Dùng thử ngay