PMP_ Project Planning_Tracking

Project Planning là công đoạn vô cùng quan trọng chuẩn bị cho một dự án.
Dự án có thành công hay không đòi hỏi việc lên kế hoạch tốt.
Tracking là việc làm thường xuyên khi dự án đang chạy.
Giúp tìm ra các vấn đề đang xảy ra trong dự án để có phương án giải quyết.

Bình luận

Tạo mẫu CV Developer chuyên nghiệp ngay bây giờ

DEVWORK - HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG IT CHẤT LƯỢNG

Đăng ký ngay