[Devwork] Chia sẻ tài liệu học PHP miễn phí gồm 4 Modules

Tại sao nên sử dụng ngôn PHP?
- PHP chạy trên các nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, vv).

- PHP tương thích với hầu như tất cả các máy chủ sử dụng ngày nay (Apache, IIS, vv).

- PHP hỗ trợ một loạt các cơ sở dữ liệu.

- PHP là miễn phí. Tải về nó từ nguồn PHP chính thức: www.php.net.

- PHP là dễ dàng để tìm hiểu và chạy hiệu quả ở phía máy chủ.

Chúng ta còn chờ gì nữa, hãy nhận bộ tài liệu PHP cơ bản tới nâng cao miễn phí từ Devwork.

Bình luận

Hệ thống test online dành cho Developer

DEVWORK - HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG IT CHẤT LƯỢNG

Dùng thử ngay