+1M

Ứng viên

+1K

Nhà tuyển dụng

+10k

HR Freelancer

+1M

Lượt ứng tuyển

 • +1,000,000 ứng viên tiếp cận thông tin tuyển dụng
 • Hơn 10 hồ sơ ứng tuyển cho 1 việc làm đăng tuyển tại DEVWORK
 • Tăng hiệu quả 4 - 5 lần so với các phương thức tuyển dụng khác
 • +50 lượt xem trung bình cho 1 việc làm

Gói Basic

Từ 0,5

Tháng lương

 • Hiển thị mục việc làm mới
 • Không hiện thị ở top đầu
 • Tối đa 40 ngày
 • Không hỗ trợ
 • Không trợ lý tuyển dụng
 • Không thông báo
 • Không báo cáo (Báo cáo online tại trang quản trị)
 • Không cam kết dịch vụ
 • Bảo hành 20 ngày

Gói Premium

Từ 1

Tháng lương

 • Hiển thị ở mục trang chủ
 • Không hiện thị ở top đầu
 • Tối đa 90 ngày
 • Hỗ trợ trao đổi setup lịch phỏng vấn
 • Hỗ trợ trao đổi cơ chế hướng dẫn giải pháp 1:1
 • Hỗ trợ ngay khi có ứng viên ứng tuyển phù hợp
 • Báo cáo hàng tuần
 • Cam kết CV ứng viên trong 10 ngày
 • Bảo hành 30 ngày

Gói Vip

Từ 1,5

Tháng lương

 • Hiển thị ở trang chủ kèm icon nổi bật
 • Hiển thị ở top đầu - trang Freelancers
 • Không giới hạn
 • Hỗ trợ trao đổi setup lịch phỏng vấn
 • Hỗ trợ trao đổi cơ chế hướng dẫn giải pháp 1:1
 • Hỗ trợ ngay khi có ứng viên ứng tuyển phù hợp
 • Báo cáo hàng ngày
 • Cam kết CV ứng viên trong 5 ngày
 • Bảo hành 30 ngày