DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Có 486 hồ sơ ứng viên

Đào Thị Thương Huyền

Đào Thị Thương Huyền

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Hoài Kiệt

Hồ Hoài Kiệt

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Nguyễn Khoa Nam

Lê Nguyễn Khoa Nam

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Duy Long

Trần Duy Long

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Chu Văn Thấm

Chu Văn Thấm

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đoàn Trung Đức

Đoàn Trung Đức

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Ý Nhi

Nguyễn Thị Ý Nhi

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Thu Thủy

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hàn Thị Huyền Trang

Hàn Thị Huyền Trang

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Liên

Nguyễn Thị Liên

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Trung Tùng

Nguyễn Trung Tùng

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

La Thị Anh Thư

La Thị Anh Thư

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lâm Phúc Hậu

Lâm Phúc Hậu

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đào Hoài Hưng

Đào Hoài Hưng

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Thị Kim Thoa

Lê Thị Kim Thoa

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Anh Tú

Nguyễn Anh Tú

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Thị Cẩm Nhung

Hồ Thị Cẩm Nhung

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đặng Công Tình

Đặng Công Tình

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Thắng Tạ Quang

Thắng Tạ Quang

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Tuấn Hùng

Nguyễn Tuấn Hùng

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hoàng Thị Thư

Hoàng Thị Thư

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Thành Đô

Phạm Thành Đô

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Trung Biên

Vũ Trung Biên

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trịnh Xuân Nam

Trịnh Xuân Nam

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Đình Rin

Nguyễn Đình Rin

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hjruchj Nguyen

Hjruchj Nguyen

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Triệu Huy Tuân

Triệu Huy Tuân

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Mai Thế Quyền

Nguyễn Mai Thế Quyền

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đặng Ngọc Anh

Đặng Ngọc Anh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lương Phương Anh

Lương Phương Anh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Huy Hoàng

Nguyễn Huy Hoàng

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Ma Thịnh Đức

Ma Thịnh Đức

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Võ Trường Thanh

Võ Trường Thanh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hoàng Kim Oanh

Hoàng Kim Oanh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Hoàng Hải

Vũ Hoàng Hải

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Tuấn Thắng

Nguyễn Tuấn Thắng

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Văn Tính

Lê Văn Tính

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Quang Tuấn

Nguyễn Quang Tuấn

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Hữu Quốc

Lê Hữu Quốc

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Phong

Trần Phong

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Hằng

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Minh Anh

Minh Anh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lý Nhật Tùng

Lý Nhật Tùng

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Thị Trang

Bùi Thị Trang

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Chánh Hiếu

Nguyễn Chánh Hiếu

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm