DANH SÁCH ỨNG VIÊN

481 hồ sơ ứng viên

Hồ Hoài Kiệt

Hồ Hoài Kiệt

Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Nguyễn Khoa Nam

Lê Nguyễn Khoa Nam

Kinh nghiệm: 4 năm

Trần Duy Long

Trần Duy Long

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Chu Văn Thấm

Chu Văn Thấm

Kinh nghiệm: 4 năm

Đoàn Trung Đức

Đoàn Trung Đức

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Thị Ý Nhi

Nguyễn Thị Ý Nhi

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Thu Thủy

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hàn Thị Huyền Trang

Hàn Thị Huyền Trang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Liên

Nguyễn Thị Liên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Trung Tùng

Nguyễn Trung Tùng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

La Thị Anh Thư

La Thị Anh Thư

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đào Hoài Hưng

Đào Hoài Hưng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Thị Kim Thoa

Lê Thị Kim Thoa

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Anh Tú

Nguyễn Anh Tú

Kinh nghiệm: 1 năm

Đặng Công Tình

Đặng Công Tình

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Thắng Tạ Quang

Thắng Tạ Quang

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Tuấn Hùng

Nguyễn Tuấn Hùng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hoàng Thị Thư

Hoàng Thị Thư

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Thành Đô

Phạm Thành Đô

Kinh nghiệm: 2 năm

Vũ Trung Biên

Vũ Trung Biên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trịnh Xuân Nam

Trịnh Xuân Nam

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Đình Rin

Nguyễn Đình Rin

Kinh nghiệm: 1 năm

Hjruchj Nguyen

Hjruchj Nguyen

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Triệu Huy Tuân

Triệu Huy Tuân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Mai Thế Quyền

Nguyễn Mai Thế Quyền

Kinh nghiệm: 1 năm

Đặng Ngọc Anh

Đặng Ngọc Anh

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 3 năm

Hoàng Kim Oanh

Hoàng Kim Oanh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Hoàng Hải

Vũ Hoàng Hải

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Văn Tính

Lê Văn Tính

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Quang Tuấn

Nguyễn Quang Tuấn

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Hữu Quốc

Lê Hữu Quốc

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Hằng

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng

Kinh nghiệm: 2 năm

Lý Nhật Tùng

Lý Nhật Tùng

Kinh nghiệm: 4 năm

Bùi Thị Trang

Bùi Thị Trang

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Chánh Hiếu

Nguyễn Chánh Hiếu

Kinh nghiệm: 2 năm

Vũ Thị Ngọc Hằng

Vũ Thị Ngọc Hằng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm