DANH SÁCH ỨNG VIÊN

446 HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Ma Thịnh Đức

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Võ Trường Thanh

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hoàng Kim Oanh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Hoàng Hải

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Tuấn Thắng

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Quang Tuấn

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Hữu Quốc

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Phong

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Hằng

Kỹ năng: AngularJSHTML5CSS3. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Minh Anh

Kỹ năng: AngularJSHTML5CSS3. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Bùi Thị Trang

Kỹ năng: AndroidASP.NET.NET. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Chánh Hiếu

Kỹ năng: AndroidHTML5ReactJS. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Viết Huy

Kỹ năng: C++

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Trung Uy

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Xuân Hùng

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Hà Huy Hùng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vương Chí Thành

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Anh Quân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Minh Đức

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đỗ Ngọc Quý

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Đỗ Thị Huế

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lương Thanh Nhã

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đỗ Huy Vượng

Kỹ năng: PHPASP.NETC++. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Mai Ngọc Thắng

Kỹ năng: PHPASP.NETC++. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hoàng Thị Ngọc Lan

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Hoàng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Minh Tuấn

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Đặng Vũ Anh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Bá Chung

Kỹ năng: PHPASP.NETiOS. . .

Kinh nghiệm: 3 năm

Kim Thành

Kỹ năng: ASP.NETC++.NET. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đinh Thị Hoài

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Hoàng Sơn

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Tuyết Hương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Tiến

Kỹ năng: PHPC++Java. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Nguyễn

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Hữu Thực

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đỗ Thị Mĩ Liên

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Võ Đào Thành Thức

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Huy Trần

Kinh nghiệm: 3 năm