DANH SÁCH ỨNG VIÊN

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Thị Cúc

Kỹ năng: PHPASP.NET.NET. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Trần Hồ Minh Quốc

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Phạm Thế Kiểm

Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Chu Quang Ngọc

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Phạm Minh Viễn

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Phạm Thị Loan

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Duy Trường

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Triệu Trung Tín

Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Lương Nguyễn Thu Hà

Kỹ năng: QAQCTester. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Đinh Thành Nam

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Trần Quang Phát

Kinh nghiệm: 4 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Trương Thị Quỳnh Trang

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Tăng Nhật Lâm

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Tuấn Tú

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Quốc Khánh

Kỹ năng: C++

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Trương Nhựt Hào

Kỹ năng: PHPASP.NET.NET. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Lê Nhựt Trường

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Lê Tiến Trung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Kiều Thanh Tùng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.