DANH SÁCH ỨNG VIÊN

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Nguyễn Kiên Trung

Kỹ năng: JavaPHPHTML5. . .

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Quang Minh

Kỹ năng: JavaOracleCSS3. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Bùi Trung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Lê Thùy Dung

Kỹ năng: C++

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Trương Ngọc Hải

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.

Bùi Quang Trung

Kỹ năng: C++Mobile AppsiOS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Ngọc Thịnh

Kỹ năng: NodeJSReactJS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.

Trần Đình Phú

Kỹ năng: .NETC#HTML5. . .

Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Tô Vân

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.

Lê Ngọc Tân

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Đức Minh

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Phan Trọng Tiến

Kỹ năng: PythonEmbedded

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.

Hà Trọng Vũ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Viết Toán

Kỹ năng: Ruby on RailsPHP

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Lê Đức Thanh

Kỹ năng: JavascriptJava

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Phạm Trọng Tùng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Vũ Yến

Kỹ năng: Tester

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Lưu Quang Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Nguyễn Duy Quang

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Trương Văn Quang

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Hồ Chí Minh.