DANH SÁCH ỨNG VIÊN

481 hồ sơ ứng viên

Vũ Văn Thủy

Vũ Văn Thủy

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Anh Tiến

Nguyễn Anh Tiến

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Đức Tuyển

Nguyễn Đức Tuyển

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Thị Đông

Nguyễn Thị Đông

Kinh nghiệm: 2 năm

Huy Tùng

Huy Tùng

Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Thị Lan Phương

Nguyễn Thị Lan Phương

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Thị Thanh Nga

Phạm Thị Thanh Nga

Kỹ năng: Unity

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đặng Sơn

Đặng Sơn

Kinh nghiệm: 3 năm

Lê Văn Tuấn

Lê Văn Tuấn

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồng Phúc

Hồng Phúc

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Tùng

Phạm Tùng

Kinh nghiệm: 1 năm

Bùi Diễm Phúc

Bùi Diễm Phúc

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Khắc Tú

Nguyễn Khắc Tú

Kinh nghiệm: 3 năm

Đinh Duy Cương

Đinh Duy Cương

Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Võ Hưng

Võ Hưng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Ngọc Tuấn

Nguyễn Ngọc Tuấn

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lê Thế Anh

Lê Thế Anh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phí Thị Lan

Phí Thị Lan

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Phạm Thành Thắng

Phạm Thành Thắng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Võ Hồng Điệp

Võ Hồng Điệp

Kinh nghiệm: 3 năm

Trần Hải Sơn

Trần Hải Sơn

Kinh nghiệm: 1 năm

Dương Hà Anh

Dương Hà Anh

Kinh nghiệm: 1 năm

Trần Văn Khoa

Trần Văn Khoa

Kinh nghiệm: 4 năm

Đỗ Hoàng Việt

Đỗ Hoàng Việt

Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Huy Hoàng

Nguyễn Huy Hoàng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Việt

Nguyễn Việt

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Long Văn Dương

Long Văn Dương

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lê Tấn Văn

Lê Tấn Văn

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Đỗ Thị Dung

Đỗ Thị Dung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Hữu Hoàng

Nguyễn Hữu Hoàng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Thịnh

Nguyễn Văn Thịnh

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Đức Chung

Nguyễn Đức Chung

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Trần Dân

Trần Dân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Minh Huy

Trần Minh Huy

Kinh nghiệm: 3 năm

Vi Văn Hà

Vi Văn Hà

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Văn Hồng

Nguyễn Văn Hồng

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Hoàng Dung

Nguyễn Hoàng Dung

Kinh nghiệm: 1 năm

Trần Văn Giỏi

Trần Văn Giỏi

Kinh nghiệm: 3 năm

Trần Quang Anh

Trần Quang Anh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Đoàn Phương Duy

Đoàn Phương Duy

Kinh nghiệm: 3 năm

Trần Việt Dũng

Trần Việt Dũng

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên