DANH SÁCH ỨNG VIÊN

446 HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Le Thanh Danh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Đinh Thụ

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Đức Trung

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Đoàn Thị Hồng Vân

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Phùng Quốc Trạng

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Thị Thảo

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Vũ Văn Thủy

Kỹ năng: PHPASP.NETJava. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Anh Tiến

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Huy Tùng

Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Thị Lan Phương

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Thị Thanh Nga

Kỹ năng: Unity

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đặng Sơn

Kinh nghiệm: 3 năm

Lê Văn Tuấn

Kỹ năng: HTML5AngularJSCSS3. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồng Phúc

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Tùng

Kỹ năng: AndroidJavaQA. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Bùi Diễm Phúc

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Huyền

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Võ Hưng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Ngọc Tuấn

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Hoàng Hợp

Kỹ năng: PHPASP.NETPHP Laravel. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Thế Anh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phí Thị Lan

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lê Trung Khương

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Dương Hà Anh

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Huy Hoàng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Việt

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Long Văn Dương

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lê Tấn Văn

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Đỗ Thị Dung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Hữu Hoàng

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Thịnh

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Tiến Tuấn

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Đặng Hoàng Nam

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Văn Hải

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Hoàng Tiến Lăng

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Đức Chung

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Trần Dân

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm