DANH SÁCH ỨNG VIÊN

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Hà Bảo Trọng

Kỹ năng: C++JavaPython. . .

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Lê Phú Hảo

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Ngô Duy Phương

Kỹ năng: Java.NETC#. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Lê Trung Lực

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Đà Nẵng.

Trần Quốc Tuấn

Kỹ năng: AndroidHTML5XML. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Đà Nẵng.

Đinh Quang Vũ

Kỹ năng: SECURITYPython

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Lê Quang Diệu

Kỹ năng: PHPNodeJSPHP Laravel. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Trần Đức Nguyên

Kỹ năng: AndroidC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Nhi

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Tống Thị Thanh Tuyền

Kỹ năng: HR

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Lê Quốc Huy

Kinh nghiệm: 4 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Lê Tuấn Vương

Kỹ năng: JavascriptHTML5CSS3. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

DƯƠNG NGỌC LẸ

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Đà Nẵng.

Nguyễn Anh Duy

Kỹ năng: JavaHTML5CSS3

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

trần thị mai

Kỹ năng: PHPiOSC++. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Kiên Trung

Kỹ năng: JavaPHPHTML5. . .

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Quang Minh

Kỹ năng: JavaOracleCSS3. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Bùi Trung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Lê Thùy Dung

Kỹ năng: C++

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Trương Ngọc Hải

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.