DANH SÁCH ỨNG VIÊN

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Bùi phương ngân

Kỹ năng: iOSAndroid

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

nguyễn phương lâm

Kỹ năng: .NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Trần Đức Long

Kỹ năng: C#Unity

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Đoàn Thị Kim Chi

Kỹ năng: TesterQAQC

Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Lâm Chương

Kỹ năng: PHPC++Java. . .

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Thái Bá Quyền

Kỹ năng: AndroidPHPJava

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng.

Phạm Phương Nam

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Bùi Ngọc Hà

Kỹ năng: JavaXMLCơ sở dữ liệu. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Phạm Sỹ Hưng

Kỹ năng: ASP.NET.NETCSS3. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Thị Lan Anh

Kỹ năng: TesterQAQC

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Cồ Thị Quỳnh

Kỹ năng: TesterQAQC

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Thị Sáu

Kỹ năng: TesterQAQC

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Hữu Thảo

Kỹ năng: C++C#.NET. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Phạm Văn Trung

Kỹ năng: ASP.NETAndroid.NET. . .

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Trần Nghi Thức

Kỹ năng: IT Support/Network

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Hàn Thị Tường Vi

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Đà Nẵng.

Nguyễn Văn Hùng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Nguyễn Quốc Huy

Kỹ năng: NodeJSHTML5

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Đỗ Khắc Chung

Kỹ năng: AndroidMobile Apps

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Ngọc Vinh

Kỹ năng: C#.NETHTML5. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hà Nội.