DANH SÁCH ỨNG VIÊN

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Phạm Phương Nam

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Bùi Ngọc Hà

Kỹ năng: JavaXMLCơ sở dữ liệu. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Phạm Sỹ Hưng

Kỹ năng: ASP.NET.NETCSS3. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Thị Lan Anh

Kỹ năng: TesterQAQC

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Cồ Thị Quỳnh

Kỹ năng: TesterQAQC

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Thị Sáu

Kỹ năng: TesterQAQC

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Hữu Thảo

Kỹ năng: C++C#.NET. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Phạm Văn Trung

Kỹ năng: ASP.NETAndroid.NET. . .

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Trần Nghi Thức

Kỹ năng: IT Support/Network

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Hàn Thị Tường Vi

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Đà Nẵng.

Nguyễn Văn Hùng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Nguyễn Hoàng Sơn

Kỹ năng: NodeJSJavaHTML5. . .

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Quốc Huy

Kỹ năng: NodeJSHTML5

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Đỗ Khắc Chung

Kỹ năng: AndroidMobile Apps

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Ngọc Vinh

Kỹ năng: C#.NETHTML5. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Nguyễn Thị Thùy Trang

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Phan Huy Hoàng

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Trương Văn Thành

Kỹ năng: .NETASP.NETC#. . .

Kinh nghiệm: 4 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Ngọc Vỹ

Kỹ năng: ASP.NETC#.NET. . .

Kinh nghiệm: 4 năm

Địa điểm: Hà Nội.

nguyễn cao tai

Kỹ năng: PHP LaravelPHPHTML5

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.