DANH SÁCH ỨNG VIÊN

447 HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Ngọc Anh

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Bùi Minh Chiến

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Thủy

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Võ Văn Thưởng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Hương

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đặng Anh Tùng

Kinh nghiệm: 2 năm

Phan Thị Uyên Em

Kinh nghiệm: 1 năm

Phạm Đức Huy

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Ngôn Đức Hòa

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Trần Hùng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đồng Minh Thiện

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Tiến Đạt

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Huỳnh Quang Hường

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Văn Cường

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Đức Nhân

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Luật Nt

Kỹ năng: PHPASP.NET.NET. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Cúc

Kỹ năng: PHPASP.NET.NET. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nam Doan

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Chu Quang Ngọc

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Minh Viễn

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Phạm Thị Loan

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Duy Trường

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lương Nguyễn Thu Hà

Kỹ năng: QAQCTester. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Đinh Thành Nam

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Trần Quang Phát

Kinh nghiệm: 4 năm

Trương Thị Quỳnh Trang

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Tăng Nhật Lâm

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Tuấn Tú

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Quốc Khánh

Kỹ năng: C++

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trương Nhựt Hào

Kỹ năng: PHPASP.NET.NET. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Nhựt Trường

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Tiến Trung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kiều Thanh Tùng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nghiêm Lan

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Quốc Bảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Dinh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Mạnh Quyền

Kỹ năng: Cơ sở dữ liệu

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Phạm Thị Thanh Thủy

Kỹ năng: QAQCTester. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Thành Nhân

Kỹ năng: C++

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phan Thanh Tùng

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm