DANH SÁCH ỨNG VIÊN

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Nguyễn Văn Tiến

Kỹ năng: PHPPHP LaravelHTML5. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Sầm Văn Mạnh

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Nghệ An.

Vi Duyên

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

trần văn vương

Kỹ năng: Tester

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Lương Đức Vũ Tuấn

Kỹ năng: AndroidMobile AppsiOS. . .

Kinh nghiệm: 4 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Khuất Đức Thiện

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.

Bạch Thu Minh

Kỹ năng: Tester

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Đỗ Phú Quân

Kỹ năng: .NET

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Ngô Tuấn Tài

Kỹ năng: React Native

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Khánh Ngân

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Tang Duong Nhat Huy

Kỹ năng: React Native

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Nguyễn Văn Hào

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Chí Hùng

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Văn Lượng

Kỹ năng: ReactJSHTML5CSS3

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Pham Que

Kỹ năng: PHPPHP LaravelAngularJS. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Hà Nội.

Bùi Tiến Dũng

Kỹ năng: Trưởng phòng IT

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

phan Minh an

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Vũ Việt Đức

Kỹ năng: NodeJSReactJSASP.NET. . .

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.

Lê Như Quỳnh

Kỹ năng: Android

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

đinh trung kiên

Kỹ năng: .NET

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.