DANH SÁCH ỨNG VIÊN

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Lê Đức Thanh

Kỹ năng: JavascriptJava

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Phạm Trọng Tùng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Vũ Yến

Kỹ năng: Tester

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Lưu Quang Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Nguyễn Duy Quang

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Trương Văn Quang

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Trương Cẩm Vân

Kỹ năng: .NETC#Oracle. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Hà Nội.

Lương Vũ Hải

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Hà Nội.

Nhung

Kỹ năng: PHPNodeJSJava. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Phan Xuân Trình

Kỹ năng: C++C#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Bùi Ngọc Tuyên

Kỹ năng: NodeJSASP.NETC#. . .

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.

Phạm Thành Đạt

Kỹ năng: HTML5Ruby on RailsReactJS. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Trịnh Du Long

Kỹ năng: PHP Laravel.NET

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Nguyễn Hữu Tuyên

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.

Le Thanh Luan

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Đức Huy

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.

TRẦN VĂN PHƯỚC

Kỹ năng: PHPJava

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Trần Văn Hải

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.

Trang Ngọc Hải

Kỹ năng: NodeJSASP.NET.NET. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Nguyễn Văn Đồng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.