DANH SÁCH ỨNG VIÊN

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Ngô Vĩnh Hòa

Kỹ năng: ASP.NETMobile Apps.NET. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Hà Nội.

Tạ Mạnh Trường

Kỹ năng: .NETJavaPHP. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Hà Nội.

Andrez Nguyen

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Đặng Thị Mùi

Kỹ năng: HR

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Hà Nội.

Trần Quốc Khánh

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Lê Tới

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Lê Văn Quý

Kỹ năng: NodeJSHTML5ReactJS. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Huỳnh Khánh Duy

Kỹ năng: AndroidJava

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Nguyễn Phương Đông

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.

Phạm Tiến Sỹ

Kỹ năng: JavaHTML5CSS3. . .

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.

Lò Văn Phương

Kỹ năng: JavaPHP LaravelC++. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Văn Đà

Kỹ năng: Sale Man

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Trần Minh Trọng

Kỹ năng: PHP Laravel

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Nghệ An.

Nguyễn Văn Hải

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Văn Tiến

Kỹ năng: PHPPHP LaravelHTML5. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Sầm Văn Mạnh

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Nghệ An.

Vi Duyên

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

trần văn vương

Kỹ năng: Tester

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Lương Đức Vũ Tuấn

Kỹ năng: AndroidMobile AppsiOS. . .

Kinh nghiệm: 4 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Khuất Đức Thiện

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.