DANH SÁCH ỨNG VIÊN

446 HỒ SƠ ỨNG VIÊN

mai anh lê test

Kỹ năng: C#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Ngọc Ngọc

Kỹ năng: C#

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

123

Kỹ năng: Mobile Apps

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Mai Anh Lê test

Kỹ năng: iOSPHPAndroid. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

trần thị mai

Kỹ năng: PHPiOSC++. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Bùi Trung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Thùy Dung

Kỹ năng: C++

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Ngọc Hoàng

Kỹ năng: Mobile Apps

Kinh nghiệm: 1 năm

Bùi Quang Trung

Kỹ năng: C++Mobile AppsiOS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Đức Minh

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vu Van Soai

Kỹ năng: PHPJavaC#. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Khánh Quang

Kỹ năng: PHPC#HTML5. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lương Thị Yên

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Hoàn Giao

Kỹ năng: C++JavaC#. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Cao Thiên Duy

Kỹ năng: iOSMobile Apps

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

lê minh tuan

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Phạm Duy Đăng

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phan Trọng Tiến

Kỹ năng: PythonEmbedded

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Trọng Vũ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Viết Toán

Kỹ năng: Ruby on RailsPHP

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Đức Thanh

Kỹ năng: JavascriptJava

Kinh nghiệm: 1 năm

Phạm Trọng Tùng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Yến

Kỹ năng: Tester

Kinh nghiệm: 1 năm

Lưu Quang Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Duy Quang

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trương Văn Quang

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Trương Cẩm Vân

Kỹ năng: .NETC#Oracle. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lương Vũ Hải

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nhung

Kỹ năng: PHPNodeJSJava. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Phan Xuân Trình

Kỹ năng: C++C#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Ngọc Tuyên

Kỹ năng: NodeJSASP.NETC#. . .

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phạm Thành Đạt

Kỹ năng: HTML5Ruby on RailsReactJS. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trịnh Du Long

Kỹ năng: PHP Laravel.NET

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Hữu Tuyên

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Le Thanh Luan

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Đức Huy

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

PHẠM CÔNG THÀNH

Kỹ năng: HTML5CSS3

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

TRẦN VĂN PHƯỚC

Kỹ năng: PHPJava

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trần Văn Hải

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trang Ngọc Hải

Kỹ năng: NodeJSASP.NET.NET. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Văn Đồng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Văn Quý

Kỹ năng: ASP.NETC++.NET. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Thùy Ngân

Kỹ năng: QAQCTester. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Đặng Công Nhật

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Đặng Sơn Tùng

Kỹ năng: C++ASP.NET.NET. . .

Kinh nghiệm: 3 năm

Phạm Thị Liên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trương Thị Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Huỳnh Thiện Nhơn

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: 1 năm