arrow

hướng dẫn

đăng ký tài khoản

và sử dụng devwork cho

tài khoản HR Freelancer

1. Đăng ký tài khoản HR Freelancer

Hướng dẫn

Bước 1: Truy cập vào website Devwork.vn

Click "Đăng Ký"

Hướng dẫn

Bước 3: Vui lòng điền đầy đủ thông tin sau đó click "Đăng ký"

Hướng dẫn

Bước 4: Cập nhật, xác thực thông tin tài khoản HR Freelancer

Sau khi đăng ký thành công HR Freelancer vui lòng cập nhật đầy đủ thông tin bắt buộc như "Tên đầy đủ", "Số điện thoại"... Đồng thời xác nhận tài khoản bằng mã kích hoạt được gửi qua tin nhắn hoặc email

2. Tạo hồ sơ online

Hướng dẫn

Bước 1: Click vào

Điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ và click vào để chuyển sang bước thứ 2

Hướng dẫn

Bước 2: Click vào

Điền đầy đủ thông tin về học vấn và bằng cấp, rồi click vào

Sau khi hoàn thành lưu công việc và bằng cấp, bạn tiếp tục click vào để chuyển sang bước thứ 3

Hướng dẫn

Bước 3: Click vào

Điền đầy đủ thông tin về kinh nghiệm làm việc, rồi click vào

Sau khi hoàn thành thông tin về kinh nghiệm làm việc, bạn tiếp tục click vào để kết thúc việc tạo hồ sơ.

Hướng dẫn

Bước 4: Bạn đã hoàn thành việc tạo hồ sơ online, vui lòng chờ Admin phê duyệt. Sau khi Admin duyệt hồ sơ của bạn, bạn sẽ được sử dụng hồ sơ đó để ứng tuyển vào việc làm phù hợp.

3. Nộp hồ sơ ứng tuyển việc làm

Hướng dẫn

Bước 1: Click vào việc làm bạn muốn ứng tuyển

Tiếp theo, click vào để chuyển sang bước thứ 2

Hướng dẫn

Bước 2: Chọn 1 trong 3 hình thức nộp hồ sơ ứng tuyển

Cách 1: Tạo hồ sơ online

Cách 2: Danh sách hồ sơ: Chọn hồ sơ đã được tạo trước đó.

Cách 3: Hồ sơ đính kèm: Tải lên một hồ sơ mới để ứng tuyển.

Sau đó click vào để gửi hồ sơ ứng tuyển việc làm qua Nhà tuyển dụng.

4. Chọn lịch phỏng vấn

Hướng dẫn

Bước 1: Chọn mục "việc làm đã ứng tuyển"

Tiếp theo, click vào để chuyển sang trang chọn lịch phỏng vấn. Click vào để từ chối việc làm.

Hướng dẫn

Bước 2: Bạn chọn 1 trong 3 lịch phỏng vấn do Nhà tuyển dụng gửi đến.

Sau đó click vào Hệ thống sẽ gửi lịch phỏng vấn bạn chọn đến Nhà tuyển dụng.

Trường hợp vì lý do nào đó bạn muốn thay đổi lịch phỏng vấn, bạn có thể yêu cầu Nhà tuyển dụng thay đổi bằng cách click vào . Sau đó nhập "lý do thay đổi" và gửi cho Nhà tuyển dụng.

5. Một số chức năng khác của HR Freelancer

Hướng dẫn

● Quản lý lịch phỏng vấn

– Hỗ trợ HR Freelancer lưu lại, theo dõi và quản lý lịch phỏng vấn của ứng viên hiệu quả nhất.

– Hỗ trợ HR Freelancer sắp xếp thời gian phỏng vấn của ứng viên với Nhà tuyển dụng sao cho phù hợp.

Hướng dẫn

● Quản lý việc làm đã ứng tuyển

– Hỗ trợ HR Freelancer theo dõi những việc làm đã nộp hồ sơ.

– Hỗ trợ HR Freelancer theo dõi các trạng thái của hồ sơ trên hệ thống.

Chân thành cảm ơn HR Freelancer

đã tin tưởng đồng hành cùng Devwork!


Devwork Team Website: Devwork.vn - Phone: 02462 900 388

Hotline: 02462 911 388 - Email: system@devwork.vn

arrow