DANH SÁCH ỨNG VIÊN

452 HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Phạm Thị Thanh Thủy

Kỹ năng: QAQCTester. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Thành Nhân

Kỹ năng: C++

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phan Thanh Tùng

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Bá Tùng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đào Đắc Đương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Xuân Việt Anh

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Việt An

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 4 năm

Trần Ngọc Bảo Duy

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Trần Bá Vũ

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Xuân Chương

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Lục Thới Sang

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Ngân

Kinh nghiệm: 1 năm

Trần Đặng Quốc Thắng

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Quang Hòa Mai

Kỹ năng: PHPASP.NETJava

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Huyền

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Chuyên

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Thị Thu Nhanh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Huy

Kỹ năng: PHPASP.NET.NET. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hoàng Anh Tuấn

Kinh nghiệm: 2 năm

Đào Duy Khánh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Thủy Nguyễn

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Văn Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Trường An

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Hưng

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Trọng Tâm

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Hữu Hải

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Thanh Thiện

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Hoàng Hải

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Thị Hạnh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nghia Huynh Hieu

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Thị Mừng

Kỹ năng: QAQCTester. . .

Kinh nghiệm: 4 năm

Bùi Hữu Lộc

Kỹ năng: PHP.NETC#. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Bùi Nguyệt Nga

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Minh Kiều

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Đan Thanh

Kỹ năng: Tất cả skillPHP

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Phạm Văn Mạnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Ngọc Nguyên

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Văn Hải

Kỹ năng: QAQCTester. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Kế Lộc

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Vũ Thanh Hải

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Ngô Anh Vũ

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: 1 năm