DANH SÁCH ỨNG VIÊN

501 HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Hà Trọng Vũ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Viết Toán

Kỹ năng: Ruby on RailsPHP

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Đức Thanh

Kỹ năng: JavascriptJava

Kinh nghiệm: 1 năm

Phạm Trọng Tùng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Yến

Kỹ năng: Tester

Kinh nghiệm: 1 năm

ABC

Kỹ năng: PHPiOS

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyen Van A

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 4 năm

Lưu Quang Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Duy Quang

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trương Văn Quang

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Trương Cẩm Vân

Kỹ năng: .NETC#Oracle. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lương Vũ Hải

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nhung

Kỹ năng: PHPNodeJSJava. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Tả Đăng Phong

Kỹ năng: Other

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Phan Xuân Trình

Kỹ năng: C++C#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Ngọc Tuyên

Kỹ năng: NodeJSASP.NETC#. . .

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phạm Thành Đạt

Kỹ năng: HTML5Ruby on RailsReactJS. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vương Thái Châu

Kỹ năng: Other

Kinh nghiệm: 1 năm

Trần Huy Hoàng

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Ha

Kinh nghiệm: 1 năm

Đinh Trung Kiên

Kỹ năng: Java.NETC#. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Trịnh Du Long

Kỹ năng: PHP Laravel.NET

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Hữu Tuyên

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Le Thanh Luan

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Đức Huy

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

PHẠM CÔNG THÀNH

Kỹ năng: HTML5CSS3

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

TRẦN VĂN PHƯỚC

Kỹ năng: PHPJava

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trần Văn Hải

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trang Ngọc Hải

Kỹ năng: NodeJSASP.NET.NET. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Phạm Khánh Nhung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Thanh Tùng

Kỹ năng: Android

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Thị Ánh Sương

Kỹ năng: Cơ sở dữ liệu

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phan Tấn Tài

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Vũ Trung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thanh Hải

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phan Nguyễn Quỳnh Thy

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Dương Ngọc Khánh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Văn Đinh Nhật Minh

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Đồng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Văn Quý

Kỹ năng: ASP.NETC++.NET. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Thùy Ngân

Kỹ năng: QAQCTester. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Đặng Công Nhật

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Đặng Sơn Tùng

Kỹ năng: C++ASP.NET.NET. . .

Kinh nghiệm: 3 năm

Phạm Thị Liên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trương Thị Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm