DANH SÁCH ỨNG VIÊN

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Nguyễn Thị Ngọc

Kỹ năng: C#PHP

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Thái Bá Quyền

Kỹ năng: AndroidPHPJava

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

ly ly

Kỹ năng: PHPNodeJSASP.NET

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Đà Nẵng.

Danh 2

Kỹ năng: PHPiOSPHP Laravel

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Danh

Kỹ năng: PHPPHP Laravel

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

trần thị mai

Kỹ năng: PHPiOSC++. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Bùi Trung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Lê Thùy Dung

Kỹ năng: C++

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Bùi Quang Trung

Kỹ năng: C++Mobile AppsiOS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Đức Minh

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Vu Van Soai

Kỹ năng: PHPJavaC#. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Khánh Quang

Kỹ năng: PHPC#HTML5. . .

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Lương Thị Yên

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Hoàn Giao

Kỹ năng: C++JavaC#. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Hồ Cao Thiên Duy

Kỹ năng: iOSMobile Apps

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

lê minh tuan

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Hồ Chí Minh.

Phạm Duy Đăng

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.

Phan Trọng Tiến

Kỹ năng: PythonEmbedded

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.

Hà Trọng Vũ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Địa điểm: Hà Nội.

Nguyễn Viết Toán

Kỹ năng: Ruby on RailsPHP

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Hà Nội.