Giới thiệu công ty

Kinh doanh các mặt hàng Công nghệ thông tin chính hãng như máy tính xách tay, máy bàn, máy bộ, Server, Camrera, Mực in máy in, linh kiện...các giải pháp xây dựng hệ thống văn phòng làm việc, bảo trì định kỳ cho các Công ty, Doanh nghiệp

Việc làm

Những nhận xét về thanhdtl@nguyenkimvn.vn :
Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

Liên hệ

Công ty : Do lan Thanh

Địa chỉ : 115 Nguyen Cu Trinh, Phuong Nguyen cu trinh, Quan 1, Tp.HCM