Giới thiệu công ty

Việc làm

【4060】Server - Infra

30-11-2021
250,000 ~ 300,000 ¥

【4059】API

30-11-2021
250,000 ~ 300,000 ¥

【4058】Backend Enginner

30-11-2021
250,000 ~ 300,000 ¥

【4057】Front End Enginner

30-11-2021
250,000 ~ 300,000 ¥

【4037】Software Engineer (.NET/Java)

30-11-2021
300,000 ~ 350,000 ¥

【4036】Software Engineer (Any language)

30-11-2021
250,000 ~ 300,000 ¥

【4035】Software Engineer (Java)

30-11-2021
300,000 ~ 350,000 ¥

【4034】Software Engineer

30-11-2021
400,000 ~ 450,000 ¥

【3963】Giám đốc Công nghệ

31-10-2021
60,000,000 đ

【3804】Bridge Engineer (Tokyo/Osaka)

30-09-2021
250,000 ~ 300,000 ¥

【3792】Chief of Technology Officer

30-09-2021
60,000,000 đ
Những nhận xét về Devwork's Client :
Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

Liên hệ

Công ty : Devwork's Client

Địa chỉ :