Giới thiệu công ty

VSII tự hào là nơi làm việc lý tưởng, nơi giá trị của tổ chức song hành với giá trị của thành viên VietSoftware International (often referred to as VSII) has started providing software outsourcing service since 2002 when the company was the IT outsourcing division of VietSoftware Inc. After spun off from VietSoftware Inc., VSII is officially established in 2006 with headquarter based in Hanoi, Vietnam. After 11 years of development, VSII now has 250+ engineers and becomes one of the leading software outsourcing companies in Vietnam. 14+ years of experience in Software Outsourcing Services 5+ years of experience in System Integration Service TOP 50 leading IT companies in Vietnam (VINASA, 2016)

Công việc

Đăng tuyển miễn phí

Hot line: 02462900388

Email: system@devwork.vn

Support IT

Phone: 02462900388

Email: system@devwork.vn

Support HR

Phone: 02462900388

Email: contact@devwork.vn

NHẬN BẢN TIN VIỆC LÀM

Liên hệ

Công ty : VSII

Địa chỉ :