Giới thiệu công ty

Đơn vị Nghiên cứu - Khai thác Công nghệ dữ liệu (Data) và Diễn họa nội dung số (Vizualization) chuyên sâu trong lĩnh vực Trang trí nội thất (Home Furnishing) và Bất động sản (Property Technology)

Việc làm

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

Liên hệ

Công ty : Vũ Thảo

Địa chỉ : Vũ Thảo