Giới thiệu công ty

Phương thức phát triển sản phẩm của Work with Joy khác với phương thức phát triển sản phẩm Offshore nói chung. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là “Cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng". Do đó, chúng tôi không sở hữu riêng một phương pháp hay quy trình phát triển sản phẩm cụ thể. Chúng tôi về cơ bản sẽ phát triển sản phẩm dựa trên một yêu cầu duy nhất “Hãy tạo ra sản phẩm, dịch vụ như thế này”. Từ đó chúng tôi sẽ tư duy về phương pháp, tiến trình để hiện thực hóa nhiệm vụ được giao cũng như đạt được mục tiêu của mình. Đây chính là phong cách phát triển sản phẩm của Công ty Work with Joy Việt Nam.

Việc làm

【3943】Bridge Engineer/Project Manager

31-10-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ
Những nhận xét về Work with Joy Việt Nam :
Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

Liên hệ

Công ty : Work with Joy Việt Nam

Địa chỉ : Tầng 8, tòa Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc