Giới thiệu công ty

Việc làm

【3942】Project Manager / Scrum Master

31-10-2021
35,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3941】Technical Leader

31-10-2021
30,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3940】FrontEnd Developer

31-10-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3939】FrontEnd Developer (Junior)

30-09-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3938】DevOps Developer

30-09-2021
30,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3937】NodeJS

30-09-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ
Những nhận xét về CORIZE :
Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

Liên hệ

Công ty : CÔNG TY TNHH CORIZE VIỆT NAM

Địa chỉ : hr@corize.co.jp