Giới thiệu công ty

To become a world class Quality Assurance Firm.

Việc làm

【4241】Senior .NET Dev

31-01-2022
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【4240】Senior Java Dev

31-01-2022
35,000,000 ~ 45,000,000 đ

【4239】Technical Leader

31-01-2022
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【3959】Technical Leader

31-12-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3957】Senior .NET Dev

31-12-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3895】Automation Tester

31-12-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3893】Automation Test Engineer

31-12-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3856】Testlead

28-02-2022
30,000,000 ~ 40,000,000 đ
Những nhận xét về Lotus Quality Assurance :
Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

Liên hệ

Công ty : Công ty cổ phần Lotus Quality Assurance

Địa chỉ : 14th Floor, MHDI Building, 68 Nguyen Co Thach Street, Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam