Giới thiệu công ty

Dr.JOY’s mission is creating communication infrastructure in medical industry to enhance efficiency and safety of large quantity of hospitals as well as medical institutions.

Việc làm

Những nhận xét về Dr JOY Vietnam :
Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

Liên hệ

Công ty : DrJOY Vietnam

Địa chỉ : 16F, 789 Building, 147 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi