Giới thiệu công ty

MOR is a leading IT software outsourcing company in Vietnam, we always continue strengthening, making our core values and bringing happiness to our clients.

Việc làm

【3212】Senior QC

08-12-2020
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3205】Product manager/Leader

31-12-2020
500,000 ~ 550,000 ¥

【3186】BrSE/PM

30-11-2020
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3185】AI Lead - Hanoi/Tokyo (ưu tiên làm việc tại Hà Nội)

30-11-2020
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【3184】PM/PG

30-11-2020
250,000 ~ 300,000 ¥

【3180】BrSE

30-11-2020
250,000 ~ 300,000 ¥

【3179】Kỹ sư thiết kế cơ khí / thiết kế sản phẩm cung cấp điện

30-11-2020
250,000 ~ 300,000 ¥

【3178】Kỹ sư ứng dụng web / phân tích dữ liệu / phát triển / vận hành hệ thống

30-11-2020
350,000 ~ 400,000 ¥

【3177】Xác thực server/ hệ thống giám sát, System inventory/Phát triển.vận hành Web tool nội bộ

30-11-2020
350,000 ~ 400,000 ¥

【3176】Internal Tool Engineer / System Support / Technical Solution Development / Web Development (Shell/PHP/Perl/Ruby)

30-11-2020
350,000 ~ 400,000 ¥

【3175】AI engineer

30-11-2020
350,000 ~ 400,000 ¥

【3174】Thiết kế Website

30-11-2020
250,000 ~ 300,000 ¥

【3173】Xây dựng/vận hành/bảo trì server

30-11-2020
250,000 ~ 300,000 ¥

【3172】Design/Code engineer Hardware, OS (Windows / Unix), Middleware, Network

30-11-2020
250,000 ~ 300,000 ¥

【3170】Xây dựng Web system/Java

30-11-2020
250,000 ~ 300,000 ¥

【3168】Network system construction / network programming

30-11-2020
250,000 ~ 300,000 ¥

【3167】Management SE (Technical SE)

30-11-2020
300,000 ~ 350,000 ¥

【3165】Network engineer (Xây dựng cloud)

30-11-2020
300,000 ~ 350,000 ¥

【3164】Kỹ sư phân tích/thiết kế hệ thống và phát triển mềm

30-11-2020
350,000 ~ 400,000 ¥

【3163】Intermediate engineer (Web system) / Java

30-11-2020
200,000 ~ 250,000 ¥
Những nhận xét về MOR SOFTWARE :
Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

Liên hệ

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MOR

Địa chỉ : 6F, CT1 Tower, Bac Ha C14 Building, To Huu Street, Hanoi, Vietnam