Giới thiệu công ty

Việc làm

【3862】Java Dev (onsite Yết Kiêu)

31-08-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3861】Manual Test (onsite Lê Ngọc Hân)

31-08-2021
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3505】Back-end Dev (onsite Mỹ Đình)

30-09-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3504】Back-end Dev (onsite Hai Bà Trưng)

30-09-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3448】Java Dev (onsite Lê Ngọc Hân)

30-09-2021
10,000,000 ~ 15,000,000 đ

【3365】Backend Dev (Java)

30-09-2021
10,000,000 ~ 15,000,000 đ

【3336】Lập trình viên .NET

30-09-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3298】Lập trình viên iOS (onsite Bank - Yết Kiêu)

30-09-2021
10,000,000 ~ 15,000,000 đ

【3133】Manual Test onsite

30-09-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3030】Java Dev (onsite Trần Hưng Đạo)

30-09-2021
10,000,000 ~ 15,000,000 đ

【3028】Business Analyst (onsite Lê Ngọc Hân)

30-09-2021
10,000,000 ~ 20,000,000 đ
Những nhận xét về ITSOL JSC :
Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

Liên hệ

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ITSOL

Địa chỉ : 3rd floor, 3A Building, Duy Tan Street, Hanoi, Vietnam.