Giới thiệu công ty

Việc làm

【2880】Backend Dev ( Python, Golang )

31-12-2020
25,000,000 ~ 30,000,000

【2879】Frontend Dev ( ReactJS )

31-12-2020
20,000,000 ~ 30,000,000
Những nhận xét về GAPO :
Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

Liên hệ

Công ty : GAPO

Địa chỉ :