Giới thiệu công ty

Công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Việc làm

【2668】Nhân viên Frontend

30-06-2020
15,000,000 ~ 20,000,000
Những nhận xét về Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam :

Liên hệ

Công ty : Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam

Địa chỉ : 18 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội