qweqwwqe
Việc làm 3
GMO-Z.com Việt Nam Lab Center

GMO-Z.com Việt Nam Lab Center

Hà Nội

Product

10 - 50 người

Từ thứ 2 - thứ 6

Giới thiệu

Công ty GMO-Z.com Vietnam Lab Center được thành lập năm 2013 bởi sự hợp tác của công ty mẹ GMO Internet Group Nhật Bản và GMO-Z.com Runsystem (công ty thành viên tại Việt Nam của tập đoàn GMO).

Mục đích hoạt động của VNLab là hợp tác cùng với phòng R&D - phòng kỹ thuật hàng đầu của tập đoàn, tham gia nghiên cứu những kỹ thuật cũng như xu hướng mới và cùng phát triển sản phẩm mới cho tập đoàn GMO Internet.

Phòng R&D của tập đoàn GMO Internet hỗ trợ tập đoàn thành công trong kinh doanh bằng cách cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật, phát triển, phân tích, v.v. cho các công ty khởi nghiệp và các dự án nhóm chéo trong lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn GMO Internet.

Lĩnh vực kinh doanh chính:
・ Kinh doanh cơ sở hạ tầng Internet (domain, cloud, payment, EC)
・ Quảng cáo trên Internet và kinh doanh truyền thông (SSP, DSP)
・ Kinh doanh tài chính trên Internet (chứng khoán, ngân hàng)
・ Kinh doanh tiền ảo (trao đổi, khai thác, thanh toán, NFT)

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Link chia sẻ

Tuyển dụng

Chúng tôi đang tuyển dụng các vị trí với cơ hội nhận thưởng hấp dẫn