Việc làm 0
CÔNG TY TNHH X3ENGLISH

CÔNG TY TNHH X3ENGLISH

Hà Nội

Product

100 - 200 người

Từ thứ 2 - sáng thứ 7

Giới thiệu

Here at X3, we like to think of ourselves as a team on the same boat. Like a boat, we have our own journey and some desied destinations that we want to reach. To get there, we have a set of rules, a list of tools and the enthusiasm of every sailor on the boat.

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Sao chép link chia sẻ

Tuyển dụng

Chúng tôi đang tuyển dụng các vị trí với cơ hội nhận thưởng hấp dẫn

Không có kết quả nào phù hợp.