Giới thiệu công ty

Persol Process & Technology Việt Nam (PPTV) is a Japanese IT solution company in HCMC.

Việc làm

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

Liên hệ

Công ty : Persol Process & Technology Việt Nam

Địa chỉ : Ly Chinh Thang, District 3, Ho Chi Minh