Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Level: Super Manager

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 40,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thời gian học: 09/1998 ~ 05/2003

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: Toán Tin

Học trường: PMA

Thời gian học: 04/2019 ~ 09/2020

Xếp loại: Above Target

Chuyên ngành: PMP

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: Cổng thôn tin nội bộ

Tên công ty: Viettel Software

Vị trí trong dự án: Project Manager

Project size: đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị: My SQL

Thời gian làm: 02/2015 ~ 06/2015

Link demo:

Mô tả công việc:

Triển khai cổng thông tin nội bộ của Tập đoàn với vai trò PM

Tên dự án: Vielott

Tên công ty: VTC Mobile

Vị trí trong dự án: Project Manager

Project size: 5đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị: MS SQL SERVER

Thời gian làm: 01/2016 ~ 07/2016

Link demo:

Mô tả công việc:

Xây dựng cổng thông tin vietlott.vn và mobile app Vietlott

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn tìm được chỗ làm việc lâu dài, nhiều công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ

Kỹ năng bản thân

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tạo động lực và truyền lửa cho đội nhóm.

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

(Đang cập nhật)